Senkarriere samtaler

Reflekter over din medarbejders trivsel og ønsker

Med dette digitale værktøj får du som leder mulighed for at reflektere over din seniormedarbejders nuværende jobsituation.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2023
AC,
KL

Hvordan kan medarbejderens viden, kompetencer og styrker bedst muligt komme i spil? Hvis medarbejderen ønsker mere eller mindre ansvar eller færre eller andre opgaver, vil det så kunne lade sig gøre?

Det er nogle af de spørgsmål, du kommer til at reflektere over i den digitale spørgeramme.

Formålet med spørgsmålene er at skabe et godt grundlag for samtalen, og hvad der skal til for, at medarbejderen trives og ønsker at blive på arbejdspladsen i længere tid.

Du får som leder også mulighed for at reflektere over arbejdspladsens muligheder for, at imødekomme medarbejderens ønsker til fremtiden.

Forberedelse til samtalen

Spørgsmålene i det digitale værktøj fungerer som forberedelse til selve senkarriere-samtalen, som du indkalder din medarbejder til. Men husk at læse  introduktionen "Lederguide til senkarriere-samtalen inklusive skema til udviklingsplan" først. (hent nedenfor)

Din medarbejder har også forberedt sig til samtalen med det digitale værktøj, dog er medarbejderens spørgeskema noget mere omfattende end dit. Medarbejderværtøjet er mere udførlig og kommer ned i detaljerne, fordi medarbejderen ofte har brug for at overveje mange aspekter, mens din spørgeramme er kortere og sikrer et godt overblik over alle emner og hovedspørgsmål, der kan komme op til samtalen.

Dog indeholder begge spørgerammer de samme fire temaer:

  • Job og udvikling
  • Kolleger
  • Ledelse
  • Balance

Samtaleværktøjet er målrettet akademikere og udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.

Er du leder? Start her

Lederguide til senkarriere-samtalen inklusive link til den digitale spørgeramme samt skema til udviklingsplan. HUSK at læse introduktionen grundigt.

 

Karriererådgiver: Derfor skal I holde senkarrieresamtaler

Jeanette Svendsen er karriererådgiver i IDA, Ingeniørforeningen, hvor hun hver dag taler med både medarbejdere, medlemmer og ledere og rådgiver dem om karrieremuligheder og jobsøgning.

Jeanette Svendsen har været en af hovedkræfterne i udviklingen af de to samtaleværktøjer til senkarrieresamtalen.

Hun fortæller i videoen, at senkarrieresamtalen langt hen ad vejen ligner en MUS-samtale, men den har også det formål at finde ud af, hvad der skal til for, at medarbejderen trives og ønsker at blive nogle flere år på arbejdspladsen.

Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af:

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.