Digitale veje til job

"Vi skal være ambitiøse og nytænkende med digitale veje til job"

17 kommuner er netop gået i gang med at styrke beskæftigelsesindsatsen med mere fokus på digitale løsninger og virtuelle kontaktformer.

Af Bettine Romme Andersen 17/05/2023
Fremfærd

Hvordan ser fremtidens beskæftigelsesindsats ud?

Den er i hvert fald digital.

Sådan lyder svaret fra to af deltagerne i et nyt projekt, hvor 17 kommuner sammen erfaringsudveksler og udvikler den digitale side af beskæftigelsesindsatsen.

Det er Fremfærd Borger, der med projektledelse af HK Kommunal, KL og Dansk Socialrådgiverforening, står bag.

Store potentialer i ny teknologi

- Det er sindssygt relevant at være ambitiøse og nytænkende sammen med andre kommuner, for netop det digitale rykker ekstremt hurtigt, og jeg ser store og spændende potentialer i ny teknologi, som både kan effektivisere og kvalificere vores gode indsatser, siger Karen Djørup, der er jobcenterchef i Roskilde Kommune.

Hun har netop deltaget i en virtuel onboarding af de 17 kommuner, som deltager i projektet Digitale veje til job.

Projektet skal understøtte ledere og medarbejdere i den digitale transformation, som området er inde i og ikke kan komme uden om, hvis man spørger en anden deltager.

- Vi er med i Digitale Veje til Job, fordi vi ikke bare erkender, at digitale kontaktformer er fremtiden, vi tror også på, at det skal være det, siger afdelingsleder af sygedagpengeområdet i Slagelse Kommune Troels Van Dijk.

Brug jobcentret "on demand"

I alt deltager ledere og medarbejdere fra 17 kommuner i projektet.

De skal sammen inspirere hinanden og identificere metoder i forhold til at udvikle, forme og implementere brugen af borgervendte digitale værktøjer.

- Projektet samler op på alle de gode erfaringer, vi fik under corona, som er lige på nippet til at gå i glemmebogen. Jeg ser nogle klare frihedsgrads-perspektiver i at arbejde digitalt, som taler ind i måden samfundet i øvrigt udvikler sig. Tænk om vi en dag kunne få beskæftigelsesindsats ”on demand”, siger Troels Van Dijk.

Med begrebet "on demand" tænker han på, at "frisætte" borgere i beskæftigelsesindsatsen, så de i højere grad kan passe og tage ansvar for deres øvrige aftaler og tiltag, som fx behandling i sundhedsregi, uden at skulle afsætte tid til at møde op i et jobcenter.

Mere brug af telefon- og videomøder

Ved at omfavne de digitale muligheder som telefon- og videomøder giver, "frisætter" det også medarbejderne - og skaber helt nye muligheder.

- For medarbejderne betyder det helt lavpraktisk, at de i meget mindre grad vil stå i den situation ikke at kunne få et samtalelokale. Men det åbner også for mere hybrid-arbejde og fleksibilitet i deres liv. Teoretisk set kunne man i fremtiden have medarbejdere, der udelukkende holder digitale samtaler og derfor vil kunne udføre deres arbejde fra Aalborg eller Timbuktu, siger Troels Van Dijk.

Han er dog ikke blind for, at digitale løsninger også kommer med udfordringer og tilvænning for både borger og medarbejder.

- En barriere er helt klart den sidestilling af web-møder og telefonsamtaler, som fremgår af aftalen om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. For os er der væsentlig forskel på at kunne se ansigtet og reaktioner hos dem, vi holder møde med, siger han.

Han mener også, at videomøder kalder på en større fokusering, af dem som er i mødet, end en telefonsamtale. Derfor er tilgangen i sygedagpengeafdelingen, at videomøder er førsteprioritet som kontaktform, dog med respekt for, at borgerne selv kan vælge, hvis de hellere vil møde fysisk frem eller ønsker et telefonmøde.

Digital vejledning om alt "det kedelige"

Digitale veje til job kører det næste års tid, hvor de 17 kommuner mødes til fire fysiske temadage og fire webseminarer. Der er mellem temadagene sat tid af til refleksion og prøvehandlinger i egen kommune.

- Jeg glæder mig til at blive yderligere inspireret og til at dele vores erfaringer med den e-vejledningsplatform, som vi har udviklet sammen med 13 andre kommuner, siger jobcenterchef Karen Djørup fra Roskilde Kommune.

Hun henviser til et e-læringsforløb om regler og rettigheder, som er et tema, der ofte tager meget tid på det første møde mellem ledig og jobcentermedarbejderen.

"Alt det kedelige" er nu blevet til en digital pakke med animationsvideoer og quizzer, som den ledige ser derhjemme i ro og mag, når det passer, så der på mødet med jobcentres medarbejder kan være mere tid og fokus på den jobrettede rådgivning.

Borgerne kan mere end vi tror

En del af den digitale transformation handler ifølge Troels Van Dijk også om at se indad. Han oplever, der ofte ligger en forudindtaget mening om, at borgerne er digitalt svage og ikke kan finde ud af at bruge en mobiltelefon eller pc til personlige samtaler.

- Som myndighedsmennesker skal vi kunne være i den oplevelse af kontroltab, som en digital transformation kan skabe i os og så arbejde med os selv, i stedet for at stråmandsargumenter om, at borgerne over en kam ikke kan eller vil være digitale, når det med stor sandsynlighed blot vil dreje sig om enkelte undtagelser.

Deltagerkommuner

Skive, Viborg, Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Slagelse, Stevns, Roskilde, Halsnæs, Greve, Glostrup, Gladsaxe, Frederiksberg og Hørsholm.

Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere.

Projektet vil i samarbejde med 17 kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.