Forenklet beskæftigelsesindsats

Erfaringer fra Forenklet beskæftigelsesindsats

Dyk ned i den viden og læring, der er kommet ud af Fremfærd-projektet Forenklet beskæftigelsesindsats.

Af Bettine Romme Andersen 16/03/2023
Fremfærd

Evalueringen er udarbejdet af konsulenthuset Marselisborg, som har fulgt projektet siden opstart i slutningen af 2019.

Evalueringen har fire fokusområder:

  1. Borgeroplevelser af beskæftigelsesindsatsen
     
  2. Medarbejderoplevelsen
     
  3. Diskrepanser mellem borger- og medarbejderoplevelser
     
  4. Perspektivering fra ledelseshold

Projektet har haft deltagelse af fire kommuner, Rebild, Næstved, Lyngby-Taarbæk og Lejre.

Kommunerne har arbejdet med metoden Samskabt styring for at ændre på arbejdsgange og kultur. Desuden er de blevet inspireret til kompetenceudvikling.

Evalueringsrapporten

"Forenklet beskæftigelsesindsats – fra regelorientering til borgerorientering"

 

Sådan arbejder I med Samskabt styring
Samskabt styring

De fire jobcentre i Lyngby-Taarbæk, Næstved, Lejre og Rebild kommuner bruger Samskabt styring som metode til en forenklet beskæftigelsesindsats. Metodens omdrejningspunkt er, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at få øje på udfordringer og løsninger i fællesskab. 

Du kan læse mere om metoden, og du kan downloade værktøjer til metodens faser på 

Samskabtstyring.dk

Bliv klogere på strategisk kompetenceudvikling i jobcentrene
fagprofiler.dk

Når jobcentermedarbejderne skal sætte deres faglighed endnu mere i spil for den enkelte borger, så kræver det, at der er fokus på kompetenceudvikling. På siden fagprofiler.dk kan du finde inspiration til strategisk kompetenceudvikling i jobcentrene. Find en beskrivelse af profiler, I selv kan arbejde videre med og få inspiration fra jobcentrene, der har arbejdet strategisk med deres kompetenceudvikling.

Se siden fagprofiler.dk

Om projektet Forenklet beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats giver jobcentrene friere muligheder end tidligere for at yde en meningsfuld og helhedsorienteret indsats for borgerne. Den mulighed griber fire kommuner i projektet 'Forenklet beskæftigelsesindsats - fra regelorientering til borgerorientering' , hvor de bruger metoden Samskabt styring til at ændre på arbejdsgange og kultur og de er blevet inspireret af strategisk kompetenceudvikling. De fire kommuner er Lyngby-Taarbæk, Rebild, Næstved og Lejre. 

På siden her kan du finde inspiration og viden, som kommunerne er inspireret af, og du kan se, hvordan Lyngby-Taarbæk og Næstved har brugt inspirationen i udviklingsarbejdet. 

Projektet ledes af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger.