Medarbejderne genlærer og udvikler nye kompetencer

Borgerfokus kræver ny kultur, hvor medarbejderne må og kan tænke selv

I Vesthimmerlands Kommune har man i beskæftigelsesindsatsen længe arbejdet sig væk fra regelstyring og hen mod stærkere borgerfokus. Det kræver, at medarbejderne genlærer kompetencer og udvikler helt nye.

Af Mia Dalby Larsen 04/02/2021
Fremfærd

- Strategisk kompetenceudvikling er kommet højt på vores dagsorden. Vi skal have fokus på vores kerneopgave, hvad vi vil og hvilken vej, vi skal gå derhen.

Sådan lød det fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune på et webinar om strategisk kompetenceudvikling i sidste uge. Webinaret var arrangeret af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger, og 170 deltagere primært fra jobcentrene landet over deltog.

Lone Lollesgaard holdt oplæg om erfaringer med at arbejde strategisk med kompetenceudvikling i Vesthimmerland Kommunes jobcenter, og da hun tiltrådte sin stilling for nogle år siden, gik hun til det med en ambition om at skabe en kulturforandring.

- Der var store begrænsninger i, hvad den enkelte medarbejder havde lov til, og det faglige handlerum var snævert. Man havde fået en kultur, hvor man holdt op med at tænke selv, fordi man ikke kunne eller ikke måtte. Vi har helt generelt gennem flere år indsnævret det socialfaglige skøn – dels pga. lovgivningen, og dels fordi vi har haft stort fokus på at ensrette sagsbehandlingen. Vi har dermed også indsnævret medarbejdernes råderum og deres kompetencer til at sætte de rigtige indsatser i gang, sagde hun og pegede på en af de væsentligste byggeklodser i en forenklet beskæftigelsesindsats:

- Vi skal genlære medarbejderne det socialfaglige skøn og give ansvaret tilbage til dem. Vi skal hen et sted, hvor medarbejderne tænker selv, argumenterer og dokumenterer deres skøn, sagde hun.

Sådan kom Vesthimmerland i gang

Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune, fortæller her om de udfordringer, som kommunen stod overfor, da det målrettede arbejde med strategisk kompetenceudvikling gik i gang.

 

Medarbejderne skal have et solidt fagligt grundlag at stå på

Det kræver, at der ledelsesmæssigt er opmærksomhed på at understøtte medarbejderne og på at styrke medarbejdernes kompetencer, så de har et solidt fagligt grundlag at stå på, når der skal mindre regelstyring og mere borgerfokus på bordet. I Vesthimmerland prioriterer man at ansætte faguddannede medarbejdere, man efteruddanner gerne – f.eks. socialformidlere – og så bliver der indkøbt kompetenceudvikling bredt. Men helst kompetenceudvikling, der foregår på arbejdspladsen eller på anden måde involverer en større gruppe af medarbejdere, så kompetenceudviklingen trækkes tæt på hverdagen.

I Vesthimmerland går det øgede faglige handlerum til medarbejdere og ledere hånd i hånd med et skarpt fokus på borgernes behov. Tidligere var der mange borgerklager i jobcenteret. Det var ikke så meget afgørelserne, som borgerne klagede over, men selve sagsbehandlingen, og den måde borgerne blev mødt på og talt til.

Vesthimmerlands Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner deltaget i et frikommuneforsøg, og her har de haft muligheden for at blive fritaget for blandt andet lovgivning om form, indhold og kadence af borgersamtaler.

- Vi har fokus på, at samtaler skal være meningsskabende. Når medarbejderne møder borgeren, så opsummerer vi, hvad vi har talt om i dag, og hvornår det giver mening at mødes næste gang. Og hvordan giver det mening? Skal det være et fysisk møde eller et telefonisk møde? Og hvordan forbereder vi os hver især, så det bliver et godt møde, fortalte Lone Lollesgaard, der pointerer, at det også kræver noget af medarbejderne og af deres kompetencer:

- Vi har brug for stærke medarbejdere, der sammen med borgeren kan sætte dagsordenen for, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen. Sammen med vores medarbejdere har vi sat fokus på kompetenceudvikling, og vi har især fokus på kommunikation. Vi arbejder på et kompetenceløft og på at ændre hele mindsettet hos medarbejdere og ledere, sagde hun.

Fagligt råderum er ikke nemt for alle at udfylde

At sætte fagligheden på dagsordenen og give mere ansvar tilbage til den enkelte medarbejder er krævende og ikke nødvendigvis noget, alle medarbejdere er vilde med, fordi de selv skal tage et større ansvar end tidligere. At understøtte medarbejderne i at tage det ansvar, stiller krav til lederne.

- Ledelsen skal være nærværende, tydelig og retningssættende. Vi vil jo ikke tilbage til dengang, socialrådgiveren nærmest var privatpraktiserende. Vi skal monitorere ud fra nogle overordnede mål, og så skal vi være tydeligt understøttende i forhold til medarbejderne, sagde Lone Lollesgaard.

Det handler blandt andet om, at lederne hjælper medarbejderne til selv at sætte mål for det, de gerne vil være dygtigere til. Hun påpegede, at gør man ikke det, så risikerer man at miste fokus og læring, og der er risiko for, at man vender tilbage til det, man plejer at gøre.

- Det gør man gennem tydelig ledelse. Det er vigtigt, at vi har afdelingsledere og teamledere, der tør sætte sig selv i spil, og at målene er klare, når de går ind til samtalen med medarbejderen, sagde Lone Lollesgaard.

Lone Lollesgaard, lederne og medarbejderne har været i gang med en omstilling længe, og hun pegede på et værktøj som fagprofiler.dk som noget, der kunne have hjulpet dem hurtigere i gang. Profilerne er udarbejdet af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger og kan hjælpe jobcentrene med et skabe sig et overblik over og en drøftelse af, hvilke kompetencer der er brug for netop her, og hvordan de kompetencer så udvikles.

Du kan læse mere om fagprofiler på fagprofiler.dk og se et andet oplæg fra webinaret om strategisk kompetenceudvikling, hvor HK Kommunal’s konsulent Lars Brandstrup fortæller, hvordan fagprofiler kan bruges til at komme i gang med strategisk kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i kerneopgaven

Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune, fortæller her om udgangspunktet for strategisk kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i kerneopgaven og styrkelse af medarbejdernes faglighed arbejder Vesthimmerlands Kommune med mindre regelstyring og mere borgerfokus.

 

De meningsfulde indsatser giver blivende resultater

Jobcenteret deltager i forskningsprojektet CUBB sammen med flere andre kommuner og Aalborg Universitet. Et af fokusområderne er, at mødet med borgeren skal være meningsskabende med det ræsonnement, at hvis borgeren møder en meningsfuld beskæftigelsesindsats, og borgeren føler sig hørt og inddraget undervejs, så er det også sandsynligt, at tiltagene i indsatsen er af blivende karakter.

- I samarbejdet har vi fokus på borgersamtalen. Hvordan skaber man reel borgerinddragelse og samskaber med borgeren. Her har frontlinjemedarbejderne igen en afgørende rolle i at gøre beskæftigelsespolitikken til virkelighed, sagde Lone Lollesgaard.

Hør her Lone Lollesgaard fortælle mere om samarbejdet i CUBB:

 

Få mere at vide om fagprofiler
Fagprofil

Læs mere om de fagprofiler, som kan bruges i jeres strategiske kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet. Du kan også finde eksempler på kommuner, der allerede er i gang. 

Se mere på fagprofiler.dk

Følg med på LinkedIn

Du kan løbende følge med i arbejdet med at forenkle beskæftigelsesindsatsen og projektet Forenklet beskæftigelsesindsat fra regelorientering til borgerorientering på LInkedIn-siden her: LinkedIn-siden Forenklet beskæftigelsesindsats.