Næstved digitale veje til job

Tag jobcenteret med i lommen

Jobcenter Næstved ønsker at være frontløber på den digital beskæftigelsesindsats. Derfor har de konverteret store dele af indsatsen til at være digital.

Af Bettine Romme Andersen 23/01/2024
Fremfærd

Over 70 egenproducerede lærings- og informationsvideoer fordelt på 15 jobsøgningsrelaterede kurser.

Det er en af måderne, Jobcenter Næstved er blevet mere digital. Næstveds digitale jobcenter er også gået fra at være en supplerende mulighed til nu at være en integreret del af kontaktforløbet for en lang række målgrupper og forløb.

- Det har været vigtigt for os, at det digitale ikke skulle være en smagsprøve eller en komprimeret version af de fysiske aktiviteter. Det skal være den samme gode vejledning, man får, siger digital udviklingskonsulent Natasha Bagger Sørensen.

Sammen med sin kollega, der også er digital udviklingskonsulent, Charlotte Skjoldager Hansen, holder hun oplæg på en temadag i Fremfærd-projektet "Digitale veje til job", hvor 17 kommuner vidensdeler og erfaringsudveksler om den digitale transformation, som beskæftigelsesområdet er inde i.

Digitalt jobcenter efter corona

Baggrunden for, at Næstved er gået all in på det digitale jobcenter, bunder i corona, hvor erfaringerne med digital kontakt mellem ledige og jobcenteret tog fart.

Efterfølgende udtrykte flere borgere ønske om endnu flere digitale muligheder, og det blev der lyttet til politisk. De to digitale udviklingskonsulenter blev ansat til at skubbe den digitale rejse på beskæftigelsesområdet i Næstved i gang.

De har blandt andet udviklet og produceret over 70 e-læringsvideoer, der guider borgerne igennem forskellige aspekter af jobsøgningen. Det er videoer om alt fra at skrive et cv, bruge LinkedIn til selv at søge en virksomhedspraktik - og videoerne er kvalificeret af medarbejdere i jobcenteret, som kender virksomhedssammensætningen i kommunen og de praktik- og jobmuligheder, der er.

- Derfor vil borgere i det digitale jobcenter også opleve, at den vejledning, de får her, er lige så god, som hvis de var mødt fysisk op i jobcentret, siger Brith Manhart Purup, der er teamleder for Job og kompetence Næstved Kommune.

En del af den digitale vejledning og læringsvideoerne ligger tilgængelig på Næstved Kommunes hjemmeside.

Digitale forløb afløser holdtilbud

Til en start var det borgere, som var digitalt selvhjulpne, og som forventedes at komme hurtigt i job, der fik adgang til det digitale jobcenter-univers. Men stille og roligt er flere målgrupper kommet til, så de fleste af de tidligere fysiske holdforløb med fx at lære at skrive ansøgninger eller cv ikke længere findes.

- Vi har meget lidt holdundervisning tilbage, så der er sket en transformation og udvikling af organisationen, hvor vores holdundervisere er blevet konverteret til jobkonsulenter eller jobformidlere. Vi arbejder også sammen på nye måder og mere på tværs, siger teamleder Brith Manhart Purup.

Hvor digitalt parat er borgeren?

Det digitale jobcenter bruges blandt andet til jobparate, unge, aktivitetsparate, ressourceforløb, sygedagpengemodtagere og i forbindelse med nytteindsats.

De ledige visiteres til det digitale jobcenter i starten af deres ledighedsperiode. Og her bliver der selvfølgelig taget højde for, hvor digitalt parate borgerne er, fortæller jobkonsulent Susann Hansen, der arbejder med de jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

- Nogle borgere arbejder helt selvstændigt i det digitale univers, mens andre får tilknyttet en jobkonsulent, som mig, der kan bistå med vejledig og rådgivning undervejs i det digitale forløb.

I de første 14 dage skal borgerne løse 20 små opgaver. En opgave kan være, at de skal se en video og bagefter opdatere deres jobnet-cv.

- Nogle gør det hele selv, mens andre har brug for sparring. Og her kan det være, jeg indkalder til et digitalt møde, hvor borgeren deler sin skærm og fortæller, hvor hun står, og hvad hun har brug for hjælp til. På den måde sparrer vi og øver samtidig nogle digitale færdigheder, siger jobkonsulent Susann Hansen.

Jobkonsulent Susann Hansen er glad for det digitale jobcenter, fordi det er med til at afmystificere computeren, og gør det lettere for borgerne at lande i den digitale verden.

Digitale muligheder giver fleksibilitet

Der er klare fordele ved det digitale jobcenter for mange af målgrupperne, fordi det er meget fleksibelt, fortæller Natasha Bagger Sørensen.

- Mange søger job om aftenen eller i weekenden, hvor den digitale rådgivning altid er tilgængelig, og det er også en fordel for de borgere, som har angstproblematikker, og som ikke behøver at komme ud ad døren og møde op i jobcenteret, siger hun.

Borgerne kan også altid vende tilbage til materialet, lige når det passer dem, og er ikke afhængige af at skulle kunne huske, hvad en vejleder eller rådgiver har sagt på et fysisk møde.

Susann Hansen hører ofte fra borgerne, at de er meget tilfredse med den fleksibilitet, som det digitale jobcenter giver. Og hun oplever også, at den digitale dimension styrker samtalerne.

- Når de ledige selv skal løse opgaver mellem vores møder, så tager de mere ansvar for egen jobsøgning. Derfor synes jeg også, at samtalerne er blevet bedre, fordi borgerne bliver nødt til at arbejde med det derhjemme. Det har klart givet et positivt indspark og et frisk pust ind i samtalerne, fortæller hun.

Hun oplever desuden, at det digitale jobcenter gør, at borgerne bliver mere selvhjulpne og stærkere til at begå sig i den digitale verden, som jo er alle steder omkring dem.

- Det er fedt at kunne hjælpe med at klæde borgerne på til at være endnu mere digitale, end de var, da de kom første gang, siger jobkonsulenten.

Medarbejdere skal også have digitale kompetencer

Et digitalt jobcenter er ikke meget værd, hvis medarbejderne ikke også er digitale - og parate til at sætte det digitale jobcenter i spil.

Derfor har der været stort fokus på at udrulle det digitale jobcenter i de enkelte teams og afdelinger, hvor de to digitale udviklingskonsulenter har oplært medarbejderne og støttet op om transformationen.

- Vi har været ret heldige, at vi i de fleste afdelinger har haft medarbejdere, som gerne ville det og har været ildsjæle på projektet, siger Charlotte Skjoldager Hansen.

Medarbejderne er blandt andet blevet opfordret til selv at skrive en ansøgning og et cv i systemet for at se, hvordan det ser ud, når man er ledig. Det er nemlig svært at vejlede om, hvis man ikke selv kender systemet fra den lediges side, fortæller hun. Og det bakker jobkonsulent Susann Hansen op om.

- Selvfølgelig kan det for nogle medarbejdere være svært at lære noget nyt, men alle har taget godt imod det digitale jobcenter, fordi de har kunnet se meningen med det, siger Susann Hansen.

Her peger hun blandt andet på den fleksibilitet, det har givet borgerne. Det spiller også en rolle, at medarbejdere har fået lettere adgang til fx at måle på, om borgerne rent faktisk får gjort det, de bliver bedt om - eksempelvis at opdatere cv eller sende to ansøgninger om ugen.

Den digitale transformation har ifølge Susann Hansen forandret hendes måde at tilgå arbejdet, men det har ikke overtaget hendes job. For der er stadig behov for den menneskelig faktor.

- Det er ikke sådan, at jeg har fået færre opgaver, det er bare en anden måde at gribe arbejdet an på. Og i min verden er der lige så meget brug for os medarbejdere til sparring, som der altid har været.

Ledelsesopbakning er afgørende

De faglige ledere på jobcenteret har også været meget vigtige aktører i processen. For uden deres vilje og opbakning til at afsætte tid og ressourcer til opgaven vil sådan en forandring gå alt for langsomt.

- Vi har klart haft størst succes der, hvor lederen går forrest, gør det ufarligt og afmystificerer det, siger Natasha Bagger Sørensen.

Det er ifølge de to digitale konsulenter afgørende, at det ikke er frivilligt for medarbejderne. Det skal være en skal-opgave, ellers er der så mange andre ting, som tager fokus.

- De faglige ledere har bolden og skal sørge for at få indsatsen med det digitale jobcenter ind i et flow og huske at følge op, lyder det fra Charlotte Skjoldager Hansen.

Fysisk fremmøde er stadig muligt

Næstved Kommune bruger Schultz Forum-appen til kommunikation med borgerne, og derudover jobsøgningsportalen Candeno, hvor der også er adgang til lærings- og informationsvideoer om jobsøgning. Men det har været vigtigt for Næstved Kommune at skabe sit eget indhold.

- Da vi gik i gang, var der ikke så meget video-indhold endnu på platformen. Og det, vi selv har produceret, har vi altid ejerskab over, siger Natasha Bagger Sørensen, som suppleres af teamleder Brith Manhart Purup.

- På den måde er vi uafhængige af, hvem der er leverandør på platformen - for vi har altid vores eget materiale, siger hun.

Men der er også borgere, som ikke er en del af det digitale jobcenter, og de har mulighed for at få hjælp og støtte til deres jobsøgning i Åben vejledning. Her kan alle møde fysisk op uden aftale og få sparring og støtte af vejledere.

- Det er en måde, hvor borgeren kan være digital fysisk og få noget støtte af en medarbejder, der sidder ved siden af. Men faktisk er det ikke noget, som bliver brugt så meget, siger Natasha Bagger Sørensen.

Billedtekst

Digitale udviklingskonsulenter Charlotte Skjoldager Hansen (tv) og Natasha Bagger Sørensen (i midten) sammen med teamleder for Job og kompetence i Næstved Kommune Brith Manhart Purup.

Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere.

Projektet vil i samarbejde med 17 kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.