Digitale veje til job

Sådan lykkes to jobcentre med flere digitale samtaler

Ved at gøre hele dage til videosamtale-dage og lade borgerne selv vælge kontaktform har to jobcentre øget andelen af digitale samtaler.

Af Bettine Romme Andersen 08/12/2023
Fremfærd

"Vi vil gerne afholde flere digitale samtaler".

Sådan lyder målet for prøvehandlingerne i jobcentrene i Greve og Slagelse Kommuner i Fremfærd-projektet Digitale veje til job.

17 kommuner deltager i projektet, hvor de vidensdeler og erfaringsudveksler om den digitale transformation, som beskæftigelsesområdet er inde i.

I starten af december mødtes kommunerne til fælles temadag, hvor blandt andet medarbejdernes digitale kompetencer er på dagsordenen.

Nudging af video-samtalen

Afdelingsleder Susan Jørgensen og systemadministrator Mia Grønvold fra Greve Kommunes Jobcenter.

I Greve Kommune har to afdelinger sat gang i prøvehandlinger, som skal understøtte, at flere af deres samtaler med ledige bliver videosamtaler.

På dagpengeområdet, hvor Susan Jørgensen er afdelingsleder, er de i gang med en prøvehandling, hvor de nudger både borgere og medarbejdere til flere video-samtaler.

- Vi har lavet lidt om i kalendersystemet, så der to dage om ugen kun kan bookes videosamtaler, og det har haft en effekt, fortæller hun.

I september blev der afholdt 95 video-samtaler, mens tallet i juni lå på 63. Og der er allerede booket 27 video-samtaler i december.

De har også nudget medarbejderne ved at tilbyde mulighed for hjemmearbejde, hvis de kun har videosamtaler. Og det har givet nogle medarbejdere blod på tanden.

Hvorfor flere digitale samtaler i jobcentrene?

I forbindelse med bekendtgørelsen Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen blev det 1. marts 2023 lovpligtigt, at alle samtaler undtagen den første kan afholdes digitalt, hvis borgeren ønsker det.

De digitale samtaler skal give borgerne flere valgmuligheder og fleksibilitet i forbindelse med deres kontakt til jobcenteret.

Kompetenceudvikling er vigtig

Erfaringen fra prøvehandlingen, der stadig er i gang, viser, at borgerne er helt klar til video-samtalerne, men at det er medarbejderne, der har skullet rykke sig.

- Vi har gennemført noget undervisning og kompetenceudvikling i brugen af Teams, men vi skal fortsætte det fokus i det nye år. Nogle medarbejdere er godt med, mens andre er usikre og hellere vil gøre, som de plejer, siger afdelingsleder Susan Jørgensen.

Medarbejdernes usikkerhed omkring det digitale møder er også noget, som teamleder i Ressource- og afklaringsteamet Nanna Nørlem Dam møder.

Hun har sat gang i en prøvehandling i sit team, hvor udvalgte medarbejdere skal invitere 2-3 unge borgere ind hver 14. dag for sammen at se jobsøgnings-videoer for at skubbe på for brugen af platformen Digital Jobhelp.

- Vi er ikke nået så langt, som vi gerne ville, på grund af nogle ressourcemæssige årsager. Men den erfaring, vi har gjort os, er også, at der blandt medarbejderne er stor usikkerhed omkring det digitale, siger hun.

Derfor bliver fokus i det nye år at sætte endnu mere skub på udviklingen af medarbejderkompetencer.

Nogle medarbejdere er nervøse for at sidde i en situation, hvor borgeren spørger om hjælp til noget, de ikke kan. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig kompetent til at kunne hjælpe og vise, at man er den professionelle, siger Nanna Nørlem Dam.

Sygedagpengemodtagere vilde med telefonsamtalen

Afdelingsleder på sygedagpengeområdet i Slagelse Kommunes Jobcenter Troels van Dijk viser udviklingen i antallet af telefoniske samtaler fra marts til november i år.

I Slagelse Kommune har man ligesom Greve haft som mål i en prøvehandling at øge mængden af digitale samtaler på sygedagpengeområdet og jobafklaringsforløb. Digitale samtaler inkluderer både telefoniske- og videosamtaler.

- Vi har ladet borgerne selv vælge kontaktform, og det har betydet, at de telefoniske samtaler klart har vundet, fortæller afdelingsleder af sygedagpengeområdet Troels van Dijk.

Fra marts til november 2023 er man gået fra at størstedelen af borgerne mødte frem til de lovpligtige samtaler til nu, hvor 70 procent af samtalerne er telefoniske, fortæller han.

Hvad med kvaliteten?

Men hvad betyder det for kvaliteten, at langt flere samtaler er flyttet fra det fysiske møde over på web-møde eller telefon? Ifølge Troels van Dijk viser data for perioden, at borgernes raskmeldingsprocent er steget på sygedagpengeområdet, så effekten er god.

Samtidig er tilbagemeldingerne fra medarbejderne gode - deres trivsel er steget i perioden. Og borgerne kvitterer også for de digitale muligheder.

- Vi har gennemført en sms-survey, hvor vi har spurgt borgerne, hvad de synes om at komme til digitale samtaler fremfor fremmøde. Og 85 procent svarer, at de føler sig rigtig godt behandlet i de digitale samtaler, som de oplever som respektfulde og ordentlige samtaler, siger han.

For mange borgeres vedkomne er det ifølge afdelingslederen en lettelse ikke at skulle transportere sig ned til jobcenteret, som tidligere var lovpligtigt.

- Når folk sidder hjemme i deres dagligstue på telefonen, og samtalen kun tager 10 minutter, fordi det er nogle få oplysninger, der skal gives, og ikke 45, som der er lovmæssigt er afsat til de personlige samtaler, så opleves det effektivt og respektfuldt for deres tid, siger han.

Strategi for det digitale

Jobcenterchef Mette Munk Sauvr og teamleder af Ressource- og afklaringsforløb Nanna Nørlem Dam fra Greve Kommune.

Både i Jobcenter Greve og Jobcenter Slagelse arbejder de i øjeblikket på en digital strategi.

I Slagelse har de blandt andet fokus på medarbejdernes kompetencer, og hvordan de kan understøtte borgerne i det digitale.

- Det handler ikke kun om, at medarbejderen selv skal kunne det tekniske, de skal også være digitale ambassadører og kunne hjælpe borgerne i gang, siger chefkonsulent Sille Larsen Nielsen med ansvar for den digitale strategi.

I Greve skal de til januar formulere en overordnet digital strategi, som blandt andet tager udgangspunkt i erfaringerne fra prøvehandlingerne.

- Det digitale giver mere mening for nogle målgrupper og mindre for andre. Så når man sidder ledelsesmæssigt og arbejder med det, så skal man være opmærksom på, at det ikke bare er én model, man kan putte ned over alle, siger jobcenterchef Mette Munk Sauvr.

Hun påpeger desuden, at ledelsen skal kigge på sig selv, for de har også brug for digitale kompetencer for at lykkes med den transformation, som beskæftigelsesområdet står i.

Se udviklingen i samtaletyper i Slagelse
Deltagerkommuner

Skive, Viborg, Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Slagelse, Stevns, Roskilde, Halsnæs, Greve, Glostrup, Gladsaxe, Frederiksberg og Hørsholm.

Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere.

Projektet vil i samarbejde med 17 kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.