Hjemmeplejen Syd i Høje-Taastrup

Ufaglærte uddanner sig til sosu og arbejder fuldtid

I Høje-Taastrup har man skabt en win-win, hvor hjemmeplejen har ansat ledige i fuldtidsjob, samtidig med at de uddanner sig til social- og sundhedshjælper.

Af Bettine Romme Andersen 30/01/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Den her historie er et godt eksempel på, hvordan man kan vende to udfordringer til succes med én løsning.

Det er også historien om glæden og stoltheden ved at tage en uddannelse og få sig et arbejde.

Mød de to kvinder Hussai Karger og Kudret Aslan, som arbejder fuldtid i hjemmeplejen, samtidig med at de opkvalificerer sig i dansk og matematik, så de kan søge ind på en tilpasset social- og sundhedshjælper-uddannelse på 17 uger.

Flere skal på fuldtid

Hjemmeplejen Syd i Høje-Taastrup er en af de arbejdspladser, som er udvalgt til indsatsen En Fremtid med fuldtid, som handler om at gøre det attraktivt for medarbejderne at gå op i tid eller på fuldtid.

En optælling i Hjemmeplejen Syd viste tidligt i projektet, at det kun var fire ud af 36 medarbejdere, som ikke var på fuldtid. Og de fire på deltid har små børn og ønsker på nuværende tidspunkt ikke flere timer.

- Så måtte vi jo tænke anderledes. Jeg tog derfor en snak med vores tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant om, hvad vi kan gøre ved, at vi har masser af stillingsopslag og svært ved at få folk, siger leder Gitte Anthonisen.

Hjælp til uddannelse

Sammen fandt trioen ud af, at de ville kigge mod en gruppe mennesker, de ikke tidligere havde haft øje på - de ufaglærte, som går fra vikariat til vikariat uden at få fast job og som har lyst til at uddanne sig.

- Samtidig med at de arbejder hos os, kan vi understøtte dem i at blive bedre i dansk og matematik, så de kan blive optaget på sosu-hjælper-uddannelsen, siger Gitte Anthonisen.

Hun kontaktede afdelingen Job og Fremtid i jobcenteret og et samarbejde kom i stand.

Gitte havde stillet nogle kriterier op for de kommende ansøgere: De skal kunne tale og forstå dansk, være mødestabile, have et ønske om at arbejde med mennesker, kunne cykle og være klar på at dygtiggøre sig med henblik på at tage hjælper-uddannelsen.

Gitte Anthonisen.

Tre lokale blev ansat

Job og Fremtid fandt frem til seks personer, som Gitte Anthonisen kaldte til samtale - og tre blev tilbudt fuldtidsarbejde i Hjemmeplejen Syd og tid til at opkvalificere sig samtidig.

- De bliver lært op i lettere plejeopgaver og praktisk hjælp hos borgerne, og de indgår på lige vilkår med alle andre, så de deltager også i personale- og triagemøder. Samtidig tilpasser vi arbejdstiderne, så det passer ind i deres skolegang, siger lederen.

Den ene af de ansatte er netop startet på sygeplejerskeuddannelsen, mens de to andre, Hussai Karger og Kudret Aslan, arbejder fuldtid og læser dansk og matematik.

- Det er en rigtig win-win-situation, hvor vi får egne borgere fra Høje-Taastrup i fast job og uddannelse, men samtidig får vi i hjemmeplejen besat stillinger og frigivet hænder, så det faglige personale kan tage sig af det, de har kompetencer til. Så der er nogle rigtig gode gevinster, siger Gitte Anthonisen.

Glæde over muligheden

De to medarbejdere er meget tilfredse med muligheden for at uddanne sig, samtidig med de arbejder fuldtid.

- Vi er rigtig glade for vores job, kolleger og borgerne, siger Hussai Karger, der suppleres af Kudret Aslan.

- Det er dejligt at vide, at der et fast arbejde bagefter. Det er motiverende, og det er også vigtigt for vores børn, at de kan se, at mor har en uddannelse. Så kan vi også klare os selv og ikke være afhængige af nogen, siger hun.

Hussai Karger og Kudret Aslan.

Undervisning med løn

To dage om ugen har Hussai og Kudret undervisning i dansk og matematik i arbejdstiden. De skal bestå "Dansk trin 4" og "Matematik trin 2" for at komme ind på uddannelsen som sosu-hjælper. Når det er bestået, kan de begynde på den særlige 17 ugers teoriuddannelse, som er en forkortet udgave, fordi de får merit for to års erfaring fra plejen.

- Jeg synes, det er en rigtig god mulighed, og jeg drømmer om senere at uddanne mig videre til social- og sundhedsassistent, siger Kudret Aslan, som forventer at blive færdig med hjælperuddannelsen efter sommerferien.

Hussain Karger er ikke helt så langt med sin danskundervisning, så hun er nok færdig med hele forløbet i slutningen af året.

- Det er ok at arbejde som ufaglært, men når man får en uddannelse, så er det bedre, for så har vi mere viden og flere ting, vi må, siger Hussai Karger.

God økonomi i at uddanne selv

Kudret og Hussai er til undervisning godt fem timer om ugen, samtidig med at de får løn for 37 timer. Men det er godt givet ud, siger leder Gitte Anthonisen.

- Mens de læres op i plejen og dygtiggør sig, har vi arbejdskraften, i stedet for at der skal betales for en dyr vikar. Vi kan være med til at forme medarbejderne, og så har vi engageret og kompetent arbejdskraft bagefter, siger Gitte Anthonisen og påpeger, at begge kvinder er meget mødestabile og har meget lidt fravær.

Ideen til ordningen opstod på baggrund af deltagelse i En Fremtid med fuldtid, og arbejdet i hjemmeplejefaget styrker samtidig Hussai og Kudrets danskkundskaber.

- Medarbejderne kører jo selvstændigt ud til borgerne efter en grundig oplæring og bliver på den måde øvet i at tale dansk og gøre sig forståelig, siger Gitte Anthonisen. Og det sætter begge medarbejdere pris på.

- Jeg er blevet bedre til dansk, og det er så dejligt at tale med borgerne, og jeg hører så mange spændende livshistorier og lærer meget af samtalerne med dem, siger Kudret Aslan.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Få hjælp og støtte til uddannelse

Medarbejdere i kommunerne kan få en faglig uddannelse uden at gå ned i løn med puljen Ufaglært til faglært

En fremtid med fuldtid