Stop den onde cirkel for mennesker med udviklingshandicap og dom

Vi kan blive meget bedre til at forebygge kriminalitet, mener psykolog Trine Uhrskov, der står i spidsen for landsdækkende kursus.

Af Sine Molbæk-Steensig 21/05/2024
Fremfærd

- Rigtig mange borgere med udviklingshandicap, der får en dom for kriminalitet, ender også med at få dom nummer to eller tre. Der er simpelthen noget, vi som felt ikke gør godt nok. Vi kan blive meget bedre til at forebygge yderligere kriminalitet.

Det siger Trine Uhrskov, der er uddannet psykolog og medejer af konsulenthuset Sopra, der er valgt til at planlægge og gennemføre et kursusforløb om mennesker med udviklingshandicap og en dom for Fremfærd særlige behov. 

Tre gode grunde til at tage på kursus

Trine Uhrskov og hendes kolleger har de sidste måneder gennemført en række interviews med nøgleaktører på det specialiserede socialområde for at tilrettelægge kurset, så det bliver så relevant som muligt.

- For det første deler vi ud af den viden, vi allerede har om udfordringerne på området. Det kommer bl.a. til at handle om forbrug af rusmidler, seksualitet og forebyggelse af vold, fortæller hun.

Dernæst kommer det til at handle om, hvordan man stiller gode kriminalpræventive mål op for den enkelte borger. Det er nemlig fuldstændig afgørende for, om det lykkes at få borgeren ud af sin dom.

Og sidst, men ikke mindst, får du overblik over de aktører, der findes omkring borgeren, og hvad deres forskellige roller er.

- Vi sætter fokus på, hvad det er, vi skal vide om hinanden for at kunne samarbejde bedst muligt, så vi kan støtte borgerne i at leve et liv uden kriminalitet.

Vil du med?

Kurset er rettet mod dig, som arbejder som myndighedssagsbehandler, leder eller dig, som arbejder som udfører i hverdagen med borgeren. Du kan fx være socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, socialpædagog, ergoterapeut, fysioterapeut mv. Du skal være kommunalt ansat eller ansat i en organisation, der har en kommunal driftsoverenskomst.

Kurset varer 3 dage og afvikles i alle fem regioner:

  • Ringsted: 5.-6. september + 4. december 2024
  • København: 9.-10. september + 13. november 2024
  • Silkeborg: 12.-13. september + 21. november 2024
  • Aalborg: 18.-19. september + 11. december 2024
  • Odense: 2.-3. oktober + 2. december 2024

I betaler kun for forplejning og materialer, i alt 1875 kr. inklusive moms. 

Der er begrænset antal pladser, så tilmeld jer hurtigst muligt.

Gå til tilmelding

Baggrunden for kurset

Når borgere med udviklingshandicap begår kriminalitet i Danmark, får de ofte en foranstaltningsdom i stedet for en fængselsstraf. Foranstaltningsdommen har til formål at forhindre, at borgeren begår ny kriminalitet enten igennem anbringelse eller ved tilsyn.

Der har imidlertid de seneste år været en stigning i antallet af mennesker med udviklingshandicap, der har en domstype 3-5, som ender med at begå ny kriminalitet. Dette har store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og autonomi.

Hvor det ved en almindelig fængselsstraf handler om at udstå sin tid, er en foranstaltningsdom ofte tidsubestemt. Her gælder det om, at borgeren på baggrund af den kriminalpræventive indsats skal vise tilstrækkelig forbedring. Det er dog ofte uklart, hvad dette konkret betyder, og derved hvilke mål der skal arbejdes hen imod, og hvad indholdet i indsatsen skal være.

Det står klart, at en del af udfordringen er, at personalet mangler viden om, hvilke metoder og redskaber der kan støtte borgeren og forebygge ny kriminalitet. Derudover mangler der samlet og letforståelig viden om området samt kendskab til hinandens opgaver og roller på tværs af aktører.

Derfor vil Fremfærds kursus udbrede viden om metoder og arbejdsgange, der kan forbedre den kriminalpræventive indsats og forudsætningerne for det tværprofessionelle samarbejde.

Flyer om kurset
Tilmelding

Tilmelding foregår på Sopras hjemmeside

Gå til tilmelding

Om projektet "Domfældte med udviklingshandicap"

Projektet Domfældte med udviklingshandicap vil styrke indsatsen til mennesker med udviklingshandicap og domstype 3-5. Målet er, at færre borgere får mere indgribende domme og hjælpes til en højere grad af livskvalitet.

Projektet lægger vægt på recovery og at udbrede viden om metoder og arbejdsgange, der kan forbedre indsatsen.

Projektledelsen varetages af KL, FOA og Socialpædagogerne. 

Domsfældte med udviklingshandicap