Indsatser til borgere med udviklingshandicap og demens

Læs rapporten om udviklingshandicap og demens

Tilgange, metoder og principper i arbejdet med borgere på botilbud, som både har udviklingshæmning og demenssygdom.

Af Sine Molbæk-Steensig 09/11/2022

Projektet ”Udviklingshæmning og demens” er netop afsluttet. Projektet har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.

Indsats gør en stor forskel

Erfaringen fra projektet er, at det har stor betydning for medarbejderne, at de har fået mere viden om, hvordan de kan bidrage til udredning og opsporing af demens hos borgere med udviklingshandicap. I dag ved de mere om demenssygdomme, hvilke tegn de skal være opmærksomme på, og hvordan de kan støtte borgere og pårørende, når en borger på botilbuddet har tegn på demens eller har fået en demenssygdom.

Både medarbejdere og ledere, som har deltaget i projektet, oplever desuden, at den styrkede faglighed hos medarbejderne betyder, at borgerne får en mere kompetent støtte i udredningsforløbet, og at de med den målrettede støtte også får mere livsglæde og trivsel i hverdagen. Og at de pårørende føler sig mere trygge og bedre inddraget, når deres familiemedlem på botilbuddet skal udredes for demens eller har fået en demensdiagnose.

Læs rapporten

Læs rapporten: Indsatser til borgere med udviklingshandicap og demens

Udviklingshæmning og demens