Fuldtid i ældreplejen i Aalborg Kommune

På webinaret møder du medarbejdere og ledere, som fortæller om, hvordan de er lykkes med at få flere op i tid og på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 26/08/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Siden 2019 har alle stillinger i ældreplejen i Aalborg Kommune været slået op som fuldtidsstillinger. Hør, hvad det har betydet, og mød en række af de medarbejdere og ledere, som er en del af fuldtidsindsatsen i kommunen.

Konsulent og tovholder Anne Birk Frederiksen fortæller om resultaterne, mens plejehjemsleder Christina Viffert, leder af hjemmeplejen Lotte Petersen og social- og sundhedsassistent Britt Haugaard Nielsen fortæller om deres konkrete erfaringer med flere op i tid.

Webinaret varer 50 minutter, og det næste sendes den 9. september fra kl. 10-10.50 og handler om Sønderborg Kommunes arbejde med flere op i tid på socialområdet. Her kan I møde praktikere fra bostedet Bosager.

God fornøjelse

Alle sosu-stillinger bliver slået op på fuldtid i Aalborg
En fremtid med fuldtid

I Aalborg Kommune er der truffet beslutning om, at alle social- og sundhedsstillinger i ældresektoren som udgangspunkt skal slås op på fuldtid.

- Aftalen betyder, at alle stillinger er fuldtid. Dog kan der være undtagelser, hvis medarbejderen ønsker færre timer, men vi går efter fuldtid på alle stillinger, siger Anne Birk Frederiksen, der er konsulent i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune.

Læs artiklen

Tilmeld jer webinar

Deltag i webinar om fuldtid på børneområdet med Gentofte som case:

  • Dato: 7. oktober  2022 kl. 10-10.50
  • Varighed: 45-50 minutter
  • Pris: Gratis

TILMELD JER HER

Følg "En fremtid med fuldtid" på fuldtid.dk og på LinkedIn

Se webinar 1: Sådan starter I en fuldtidsindsats

Se webinar om fuldtid i ældreplejen i Aalborg

Aalborgs seks anbefalinger til at få flere op i tid
En fremtid med fuldtid

På baggrund af erfaringerne på ældre- og sundhedsområdet i Aalborg og de afholdte workshops for at få flere op i tid har kommunen udarbejdet seks anbefalinger til at arbejde med fuldtidsdagsordenen.

Læs de seks anbefalinger

Jeantte er fuldtid i hjemmeplejen: "Jeg vil ikke gå glip af de sidste timer"
Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.