En fremtid med fuldtid i Aalborg

Seks anbefalinger fra Aalborg Kommune til at få medarbejdere på fuldtid

Aalborg Kommune er en af de kommuner, som har den højeste andel af fuldtidsansatte på ældreområdet. Her deler de ud af deres erfaringer med at få medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 21/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Aalborg Kommune er en del af KL og Forhandlingsfællesskabets indsats 'En fremtid med fuldtid', som arbejder for at finde lokale løsninger på at få flere medarbejdere i kommunerne op i tid eller på fuldtid.

Kommunen deltager i indsatsen med Ældre-, Sundhed- og Voksenforvaltningen, og fem arbejdspladser fra Ældre og Sundhed har med det lokale MED-udvalg samlet deres erfaringer om flere på fuldtid i et inspirationskatalog med anbefalinger til, hvad andre kommuner og arbejdspladser kan arbejde med for at øge andelen af fuldtidsansatte.

Alle sosu-stillinger slås op på fuldtid

I 2019 indgik Aalborg Kommune og FOA Nordjylland en rammeaftale om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. I aftalen indgik et element om, at alle social- og sundhedsstillinger på ældreområdet skal slås op på fuldtid, hvilket har ført til, at antallet af fuldtidsansatte på kommunens plejecentre er steget med 23 procent over en toårig periode fra april 2019 til april 2021.

Nu er ca. 30 procent af de ansatte på plejecentrene ansat på fuldtid, mens andelen af fuldtidsansatte i hjemmeplejen er på 40 procent.

- Det er væsentligt at bemærke, at resultaterne er opnået, uden at lønbudgettet er øget som følge af indsatsen, siger konsulent Anne Birk Frederiksen, der er tovholder på projektet i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune.

De seks anbefalinger

På baggrund af erfaringerne på ældre- og sundhedsområdet i Aalborg og de afholdte workshops på fem konkrete arbejdspladser peges der på seks anbefalinger:

Anbefalinger til kommuner:

 1. Stillinger bør opslås på fuldtid - Det er væsentligt, at der er ledelsesopbakning til beslutningen om at slå alle stillinger op på fuldtid. Nytilkomne medarbejdere vil i højere grad blive ansat på fuldtid og tilrettelægge deres hverdagsliv efter det.
   
 2. Sæt dialogen om arbejdstid i kommunerne fri - Medarbejderne har behov for at vide, at de ikke er låst fast i et bestemt timeantal.
   
 3. Italesæt forskelle i livsindkomst -Der er betragtelige forskelle i livsindkomsten for medarbejdere, der arbejder hhv. deltid og fuldtid. Italesættelse af forskellene kan være et effektivt redskab til at motivere til fuldtidsansættelser.
   
 4. Sæt fokus på arbejdsopgavernes placering - Der er behov for at tænke kreativt i den daglige planlægning af opgaverne, når mange medarbejdere er fuldtidsansatte.
   
 5. Det gode arbejdsmiljø - Når medarbejderne trives, har de også lyst til at være mere til stede på deres arbejdsplads. Her fremhæves vigtigheden af den kollegiale sparring og det sociale samvær.
   
 6. Skab overblik over fuldtidsindsatsen - Kommunerne kan med fordel lave udtræk, der viser andelen fuldtidsansatte på de lokale arbejdspladser. Arbejdspladser med høj andel af fuldtidsansatte kan fungere som rollemodeller.

Anbefalinger til arbejdspladser:

 1. Opslå stillinger på fuldtid - Der er ingen grund til at frygte færre ansøgere som følge af opslag af fuldtidsstillinger - intet peger i den retning i Aalborg Kommune.
 2. Sæt dialogen om arbejdstid fri - Leder og tillidsrepræsentanter bør gå sammen om at sætte dialogen om arbejdstid fri. Her har medarbejderne behov for at vide, at de ikke låses fast på fuldtid.
   
 3. Inddrag medarbejderne i planlægningen - Flere fuldtidsansatte fordrer både fleksibilitet og kreativitet i planlægningen. Lokale ledere og vagtplanlæggere kan med fordel inddrage medarbejderne langt mere i vagt- og ferieplanlægning og i den daglige planlægning af arbejdet.
   
 4. Placering af arbejdsopgaver - Lokale ledere kan i samarbejde med det lokale MED-udvalg med fordel indlede en proces med fokus på omlægning af arbejdsopgaver til andre tidspunkter på dagen.
   
 5. Vis tillid og fleksibilitet - Mange fuldtidsansatte giver mulighed for, at lederne ofte kan udvise fleksibilitet i eftermiddagstimer. Det giver en oplevelse af gensidig fleksibilitet, hvilket bidrager til trivsel på arbejdspladsen - og samtidig holdes den økonomiske balance.
   
 6. Prioritér frokostpauserne - Processen i Aalborg Kommune indikerer, at frokostpauserne har en væsentlig funktion i forhold til det sociale og faglige fællesskab.

Læs den fulde uddybning af alle anbefalingerne i inspirationskataloget fra Aalborg Kommune, eller hør mere om Aalborgs erfaringer på webinar den 26. august kl. 10.

Inspirationskatalog om flere op i tid fra Aalborg Kommune
 • Du finder blandt andet seks anbefalinger til kommuner, der ønsker at arbejde med flere op i tid.
 • Du finder også seks anbefalinger til arbejdspladser, såsom plejecentre, hjemmeplejegrupper og sygeplejegrupper, der ønsker at øge antallet af fuldtidsbeskæftigede.

 

Læs også om Jeanette der arbejder fuldtid i hjemmeplejen i Aalborg

Jeanette Ditlev Hansen (th) er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Aalborg. Hun er på fuldtid i et fag, hvor otte ud af ti er på deltid. Hun vil ikke undvære eftermiddagstimerne og er glad for fællesskabet.

Lotte Petersen (tv) er hjemmeplejeleder og vagtplanlægger og ansætter som udgangspunkt kun medarbejdere på fuldtid.

Læs hele artiklen

En fremtid med fuldtid