Stillinger på fuldtid

Alle SOSU-stillinger bliver slået op på fuldtid på ældreområdet i Aalborg

Hvad skal der til for, at flere arbejder fuldtid? I Aalborg Kommune er der truffet beslutning om, at alle social- og sundhedsstillinger i ældresektoren som udgangspunkt skal slås op på fuldtid. Og det har virket.

Af Bettine Romme Andersen 05/07/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Skal du søge job som social- og sundhedshjælper eller -assistent i Aalborg Kommunes ældresektor, vil stillingsopslaget tilbyde dig 37 timer om ugen.

Det er et opgør med en årelang praksis, hvor de fleste stillinger blev slået op på deltid. Men det er slut nu, hvor udfordringerne med at rekruttere personale til ældreområdet ikke er til at komme uden om.

I 2019 underskrev Aalborg Kommune og FOA Nordjylland en rammeaftale om rekruttering, og her indgik beslutningen om, at alle stillinger i ældresektoren som udgangspunkt bliver slået op på fuldtid.

- Aftalen betyder, at alle stillinger er fuldtid. Dog kan der være undtagelser, hvis medarbejderen ønsker færre timer, men vi går efter fuldtid på alle stillinger, siger Anne Birk Frederiksen, der er konsulent i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune.

Det er et signal om fuldtid

Betyder det så, at alle nyansættelser på ældreområdet i Aalborg er på 37 timer? Nej, det gør det ikke. De lokale ansættelsesudvalg har stadig mulighed for at tilbyde ansøgerne deltid.

- Hvis den bedste kandidat kun ønsker 32 timer, så bliver vedkommende ansat. Men vi oplever også, at der er ansøgere, som aldrig havde troet, at de kunne få fuldtid, som søger, siger Anne Birk Frederiksen og suppleres af Christina Viffert, der er plejehjemsleder på Lundbyescenteret.

- Jeg går altid efter fuldtid, og jeg sidder ikke i en samtale og siger, "Vil du have 32 timer?" Hvis ikke de siger noget, så ansætter jeg på 37 timer, fortæller hun.

Fem procent flere på fuldtid det første år

I det første år efter ændringen steg andelen af fuldtidsansatte med fem procent, og det er næstformand i FOA Nordjylland Pia Pedersen rigtig godt tilfreds med.

- Vi er lykkes med det, og vi kan se, at der er folk fra andre kommuner, som søger til Aalborg, fordi det er fuldtidsstillinger, siger hun.

Stigningen af fuldtidsansatte er sket på plejehjemmene, fortæller konsulent Anne Birk Frederiksen.

- Forbedringspotentialet var størst på vores plejehjem, mens andelen af fuldtidsansatte i hjemmeplejen er større, men her har det også rykket sig en smule.

Der er ingen smuthuller

For mange af lederne har det krævet tilvænning, at stillingerne skal være på fuldtid. Så for at sikre, at der ikke bliver slået deltidsstillinger op, har kommunen indført en håndbremse, som effektivt standser stillingsopslag på under 37 timer om ugen.

- Vi har et kontor, som hjælper med at slå stillinger op og håndterer ansøgninger. Og her har medarbejderne til opgave at bremse alle opslag, som ikke er på fuldtid, fortæller Anne Birk Frederiksen.

Og den arbejdsgang har haft den ønskede effekt, så alle stillinger bliver udbudt på fuldtid.

Attraktive stillinger på 37 timer

Med flere fuldtidsstillinger er der også bedre mulighed for at skabe stillinger, som giver en højere livsindkomst og en bedre pensionsopsparing. Samtidig kan det også give mere attraktive stillinger, påpeger Pia Pedersen fra FOA Nordjylland.

- Når man har 37 timer om ugen, kan man meget nemmere tage flere af de særlige og spændende opgaver, som eksempelvis elevvejleder, kvalitetsmedarbejder eller demenskoordinator, siger hun.

Plejehjemsleder Christina Viffert ser også mange fordele ved, at flere er på fuldtid.

- Når du er på deltid, går du tit kl. 13, og så har du måske kun været med til "skal-opgaverne", mens du på fuldtid kan blive til kl. 15 og være med, når vi laver aktiviteter og opleve alle stjernestunderne med beboerne, som gør, at medarbejderne synes, det er rart at være på arbejde, siger hun.

Erfaringer skal sprede sig

Aalborg Kommune er sammen med 25 andre kommuner med i partsindsatsen for at få flere kommunalt ansatte op i tid eller på fuldtid. Indsatsen hedder "En fremtid med fuldtid" og er sat i gang af KL og Forhandlingsfællesskabet.

I indsatsen deltager Aalborg på ældreområdet med to plejehjem, to hjemmeplejegrupper og en sygeplejegruppe.

- Vores tilgang til projektet er at indsamle alle de gode erfaringer fra de arbejdspladser, hvor der er den højeste andel på fuldtid. Derefter vil vi lave et idékatalog, som skal inspirere de arbejdspladser med færrest på deltid, fortæller Anne Birk Frederiksen.

På de arbejdspladser med flest på fuldtid ligger andelen på 63 procent, mens de arbejdspladser med færrest har 19 procent på fuldtid.

Mange på fuldtid i Lundbyescenteret

På Lundbyescenteret i Aalborg er 63 procent af medarbejderne på fuldtid, men det stopper ikke plejehjemsleder Christina Viffert i arbejdet med at få flere op i tid eller på fuldtid.

Derfor taler hun altid med medarbejderne om muligheden for at få flere timer på de årlige MUS-samtaler, og netop det har givet pote.

- Jeg har en nattevagt på 30 timer, som gerne ville have nogle af de kompetencer, som man skal have på dagvagt. Derfor har vi aftalt, at hun får en dagvagt i sine korte uger og dermed kommer op på 37 timer, siger hun.

På den måde kan den pågældende medarbejder få lidt mere fællesskab med kollegerne og højne sin faglighed med de opgaver, som ligger om dagen, som eksempelvis dosering, lægekontakt og triagering.

Kan vagtplanerne hænge sammen med mange på fuldtid?

Der er traditionelt mange på deltid i ældresektoren, og man hører ofte den antagelse, at vagtplanerne ikke kan hænge sammen uden deltidsansættelser, da en del af arbejdet er samlet på bestemte tidspunkter, hvor borgerne eksempelvis skal op, have mad, i tøjet og have medicin, mens der ikke er lige så mange opgaver på andre tider af dagen.

Men det kan godt lykkes med mange på fuldtid, siger plejehjemsleder Christina Viffert.

- Det handler blandt andet om at omprioritere opgaverne, så møder, doseringer og sociale aktiviteter mv. ligger om eftermiddagen.

Hun påpeger desuden, at fordi medarbejderne trives og har tid til at restituere, så er fraværet på et niveau, så tingene hænger sammen.

Næstformanden i FOA Nordjylland Pia Pedersen ser heller ikke de store udfordringer i forhold til vagtplanlægning.

- Det er sådan lidt en historie, der går. Vi tjekker og lægger mange vagtplaner, og det er nemmere at få til at gå op, hvis alle er på fuldtid. Og så kan det være, at nogle vagter ligger på andre tidspunkter end normalt – eksempelvis kl. 10-17 i stedet for kl. 7-15 siger hun.

Nedslidning er en bekymring

En af de bekymringer, som ofte bliver nævnt i forhold til at arbejde fuldtid, handler om nedslidning. Medarbejderne kan være bekymrede for, om de fysisk kan holde til at arbejde fuldtid.

Og det element er plejehjemsleder Christina Viffert helt opmærksom på.

- Vi har fokus på at passe på vores medarbejdere. Vi har seniorordninger, velfærdsteknologi til tunge løft og innovationsløsninger. Og så handler det også om at bringe det sjove ind i arbejdet og have relationer med beboerne, så man elsker at gå på arbejde, siger hun.

Dertil er arbejdet indrettet sådan, at alle dagvagter går fra 7-15, og så får medarbejderne en ekstra fridag om måneden.

- Planlægningsmæssigt er det sådan, at medarbejderne møder tre eller fire dage på arbejde, og så har de fri. Det giver energi til kroppen, så den kan restituere, og samtidig har du altid folk til kl. 15, siger Christina Viffert.

Mere individuel pleje og mere fleksibilitet

Pia Pedersen fra FOA Nordjylland tror også, at en kulturændring, hvor man arbejder mere fleksibelt og på nye måder, hvor opgaverne bliver spredt mere jævnt over dagen, kan være med til at imødekomme bekymringen om det hårde arbejde.

- Jeg tror, at vi ser ind i en meget mere individuel pleje, hvor alle beboere ikke skal op inden kl. 7 og i seng inden nattevagten, så det er en mere fleksibel måde at arbejde på, siger hun.

Dertil er seniorordningerne skruet sådan sammen, at de timer, som en seniormedarbejder ønsker at gå ned i tid, tilbydes til en anden medarbejder, som så kan komme op i tid. Og samtidig fortsætter senioren med at få pension af 37 timer, selv om timetallet måske er sat ned til 30.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Følg fuldtidsindsatsen på LinkedIn
En fremtid med fuldtid
Plejehjemsleder Christina Viffert
Stillingsopslag på fuldtid

- Jeg har en nattevagt på 30 timer, som gerne ville have nogle af de kompetencer, som man skal have på dagvagt. Derfor har vi aftalt, at hun får en dagvagt i sine korte uger og dermed kommer op på 37 timer.

Næstformand i FOA Nordjylland Pia Pedersen
Stillingsopslag på fuldtid

- Jeg tror, at vi ser ind i en meget mere individuel pleje, hvor alle beboere ikke skal op inden kl. 7 og i seng inden nattevagten, så det er en mere fleksibel måde at arbejde på.

Konsulent i Ældre og Sundhed Anne Birk Frederiksen

- Vi oplever ansøgere, som aldrig havde troet, at de kunne få fuldtid, som søger nu.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Aalborgs seks anbefalinger til at få flere op i tid
En fremtid med fuldtid

På baggrund af erfaringerne på ældre- og sundhedsområdet i Aalborg og de afholdte workshops for at få flere op i tid har kommunen udarbejdet seks anbefalinger til at arbejde med fuldtidsdagsordenen.

Læs de seks anbefalinger

En fremtid med fuldtid