Forside powerpoint

Hvordan kan motiverende undervisning se ud hos jer?

Start samtalen på jeres egen skole, og sæt gang i refleksioner over, hvordan I selv arbejder med motiverende og varieret undervisning.

Af Sine Molbæk-Steensig 17/04/2023
DLF,
KL

Har I fået lyst til selv at dykke ned i øget motivation og variation i undervisningen?

Her får I en powerpoint-præsentation, som I kan bruge til at kickstarte en samtale i jeres ledelses- vejleder- eller lærerteam. Præsentationen er målrettet jer, som er ledere, vejledere eller lærere, og som gerne vil have inspiration til at udvikle undervisningen på jeres skole, så den bliver mere varieret og motiveret for eleverne.

Præsentationen giver jer de væsentlige indsigter fra projektet Motivation i udskolingen og indeholder en række reflektionsspørgsmål.

Varieret og motiverende undervisning i udskolingen: Inspiration til at udvikle praksis

Hvis I er blevet inspireret til selv at arbejde med at udvikle undervisningen hos jer, er der i projektet udarbejdet en række materialer, der kan hjælpe jer videre.

  1. Inspirationskataloget giver jer flere eksempler på de greb skolerne har brugt, samt gode råd til, hvordan I som ledelse bedst støtter op om udviklingen.
  2. Guide til aktionslæring. Guiden gennemgår trin for trin, hvordan I kan anvende aktionslæringens principper i jeres lærerteams.
  3. De to podcastafsnit giver jer mulighed for at høre, hvad både lærere og elever har fået ud af aktioner på to forskellige skoler, og eksperternes perspektiv på, hvorfor aktionerne virker.
  4. Vidensnotatet giver jer dybere indblik i den forskning og viden, der ligger bag arbejdet med motivation og variation.
Læs også: Guide til aktionslæring
Om projektet "Styrket motivation i udskolingen"

Projektet ”Styrket elevmotivation i udskolingen” er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med en række skoler for partssamarbejdet Fremfærd Børn med projektledelse af Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Projektet har til formål at udvikle undervisningen i udskolingen, så den bliver mere varieret og anvendelsesorienteret. Fokus har været på at undersøge mindre greb, som man kan eksperimentere med at afprøve i undervisningen i hverdagen, snarere end på større strukturelle forandringer.

Mere om projektet

Læs også: Inspirationskatalog til Motivation i udskolingen

I inspirationskataloget Motivation og variation i udskolingen kan I læse om skolernes erfaringer og udbytte med at arbejde med aktionslæring. I får indblik i de aktioner, skolerne helt konkret har arbejdet med.
 

Motivation i udskolingen