Webinar: Se præsentation af dialogredskabet

Her får I en introduktion og gennemgang af dialogredskabet, som I kan se, inden I selv går i gang.

Af Bettine Romme Andersen 19/09/2023
BUPL,
KL

Ønsker I at sætte retning for den faglige udvikling i jeres kommune og dagtilbud?

Så kan dette nyudviklede dialogredskab understøtte jeres strategiske arbejde med kompetenceudvikling.

Redskabet er udviklet af KL og BUPL i et fælles projekt, og i webinaret introducerer projektlederne Lisbeth Due Pedersen fra KL og Casper Arnsbo Poulsen fra BUPL sammen med chefkonsulent Flemming Ellingsen fra Pluss redskabet.

Han kommer blandt andet med eksempler på, hvordan I kan anvende redskabet i jeres kommune og dagtilbud.

Tænk højt sammen

Dialogredskabet stiller en række spørgsmål, som kan få ledere, medarbejdere og forvaltning til at tænke højt sammen, skabe dialog og give et samlet overblik, som er vigtigt i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling.

Redskabet er bygget op i tre faser, der hver har en række dialogkort, som kan medvirke til at udfolde dialogerne yderligere mellem pædagoger, ledere og forvaltning om de faglige udfordringer og kompetencebehovene.

Det er hensigten, at materialet kan anvendes på personalemøder, ledermøder og i forvaltningens arbejde.

Webinaret er optaget den 14. september 2023.

God fornøjelse!

Dialogkort til strategisk kompetenceudvikling

Dialogredskabet er udarbejdet i samarbejde mellem KL og BUPL.

Inspirationsmaterialet

I materialet beskrives tre kommuners erfaringer med at arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling i deres kommunale og lokale kontekst.

 

Projekt om pædagogers kompetenceudvikling

Det kræver en høj, pædagogisk faglighed at løse kerneopgaverne på dagtilbuds-, skole-, fritids- og specialområdet.

Dagligdagen med børn, samarbejdet med forældre og med andre faggrupper og myndighedsopgaver stiller store krav til kompetencer.

Pædagoger har brug for at udvikle deres færdigheder og kompetencer for at leve op til de skiftende krav og forventninger.

Forventningerne til høj faglighed og fastholdelse i faget gør, at det giver mening for kommunerne at arbejde strategisk med pædagogernes kompetenceudvikling.

Projektet understøtter kommunerne og dagtilbudsledere med strategisk kompetenceudvikling.  

Strategisk kompetenceudvikling i dagtilbud

Kompetenceudvikling bliver strategisk, når den kobles til den vision eller de mål, der skal indfries på området. I den strategiske kompetenceudvikling er der truffet bevidste valg om, hvad der skal til for udvikle kvaliteten i retning af mål og vision.

Strategisk kompetenceudvikling tager derfor afsæt i en undersøgelse af og dialog om, hvilke udfordringer der opleves i den pædagogiske praksis, og hvilken viden og kompetencer I mangler for at løse de udfordringer, der er identificeret.