Strategisk kompetenceudvikling af pædagoger

Inspirationsmateriale til strategisk kompetenceudvikling

Inspiration fra tre kommuner: Sæt retning for kompetenceudvikling af pædagoger.

Af Bettine Romme Andersen 14/09/2023
BUPL,
KL

Der er taget aktive valg om, hvad alle dagtilbud skal kunne. Selvfølgelig i dialog med dagtilbuddene. Ikke for meget knopskydning.

Forvaltningsleder, Frederiksberg Kommune

Pædagoger, ledere og forvaltninger i Glostrup, Rudersdal og Frederiksberg Kommune deler i dette inspirationsmateriale ud af deres erfaringer og arbejde med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Materialet giver jer inspiration til, hvordan I kan arbejde helhedsorienteret og målrettet med udviklingen af den faglige kvalitet.

Det er KL og BUPL, der står bag, og inspirationsmaterialet henvender sig til dagtilbudsledere og forvaltning, der arbejder med kompetenceudvikling i daginstitutioner, men også pædagoger, der har en interesse eller aktie i det strategiske arbejde med kompetenceudvikling.

Inspirationsmaterialet

I materialet beskrives tre kommuners erfaringer med at arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling i deres kommunale og lokale kontekst.

 

Projekt om pædagogers kompetenceudvikling

Det kræver en høj, pædagogisk faglighed at løse kerneopgaverne på dagtilbuds-, skole-, fritids- og specialområdet.

Dagligdagen med børn, samarbejdet med forældre og med andre faggrupper og myndighedsopgaver stiller store krav til kompetencer.

Pædagoger har brug for at udvikle deres færdigheder og kompetencer for at leve op til de skiftende krav og forventninger.

Forventningerne til høj faglighed og fastholdelse i faget gør, at det giver mening for kommunerne at arbejde strategisk med pædagogernes kompetenceudvikling.

Projektet understøtter kommunerne og dagtilbudsledere med strategisk kompetenceudvikling.