Strategisk kompetenceudvikling af pædagoger

Sammen om den pædagogiske udvikling i dagtilbud

Hvilke pædagogiske udfordringer oplever I i jeres praksis? Og hvilke kompetencer kalder de udfordringer på? Få inspiration og redskaber her.

Af Bettine Romme Andersen 14/09/2023
BUPL,
KL

Få støtte til at sætte retning for den pædagogiske kvalitet hos jer som kommune og dagtilbud, og styrk den strategiske kompetenceudvikling.

Et nyudviklet inspirationsmateriale fra KL og BUPL kan hjælpe jer godt i gang med de vigtige dialoger om kvalitet og kompetenceudvikling både på det overordnede strategiske niveau, men også i forhold til hvad der er behov for lokalt på de enkelte dagtilbud.

Rammer for gode drøftelser

- Dialogredskabet stiller en række spørgsmål, som kan få ledere, medarbejdere og forvaltninger til at tænke højt sammen, skabe dialog og give et samlet overblik, som er vigtigt i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling, siger Lisbeth Due Pedersen, der er chefkonsulent i KL og projektleder.

Hensigten er at skabe rammerne for gode drøftelser mellem ledere, medarbejdere og forvaltninger om kvalitets- og kompetenceudvikling i dagtilbud.

- Redskabet er bygget op i tre faser, som understøtter, at I får udfoldet dialogerne om de faglige udfordringer og dernæst får sat spot på de kompetencebehov, som udfordringerne kalder på, siger Casper Arnsbo Poulsen, der er konsulent i BUPL og projektleder.

Skab mening

Udover dialogredskabet har KL og BUPL i projektet også udviklet et inspirationsmateriale, der beskriver erfaringer fra tre kommuner, der i længere tid har arbejdet strategisk med kompetenceudvikling i daginstitutioner.

Her kan I blandt andet finde inspiration til, hvordan I kan skabe en god balance mellem central og decentral styring af kompetenceudvikling.

- Kompetenceindsatser bliver meningsfulde, når de tilrettelægges under hensyntagen til de praksisnære og pædagogiske behov og understøttes gennem løbende dialog mellem leder og pædagoger, siger Casper Arnsbo Poulsen fra BUPL.

Det er også afgørende med ledelsesmæssigt fokus for at komme i mål.

- Planlægning, prioritering og opfølgning er med til at skabe de bedste forudsætninger for, at nye kompetencer forankres og skaber en forbedret pædagogisk praksis, siger Lisbeth Due Pedersen fra KL.

Brug materialet

Inspirationsmaterialet og dialogredskabet er udviklet til, at medarbejdere, ledere og forvaltninger kan bruge det på personalemøder, ledermøder og i forvaltningsarbejde.

- Vi håber, at dialogredskabet kommer ud og lever i daginstitutioner og forvaltninger, så det kan danne afsæt for gode drøftelser om konkrete pædagogiske udfordringer og herigennem sætte retning for den faglige kvalitetsudvikling, siger Lisbeth Due Pedersen fra KL.

Projektlederne håber også, at materialet kan bidrage til, at strategisk kompetenceudvikling bliver set som en fælles opgave.

- Strategisk kompetenceudvikling er et vigtigt greb i at sætte retning og skabe fælles mening om udvikling af kerneopgaven. Og når kompetenceindsatser baserer sig på fælles forståelse af de faglige udfordringer, har det potentialet til at styrke motivation og meningsskabelse hos både ledere og pædagoger, siger Casper Arnsbo Poulsen fra BUPL.

Inspirationsmaterialet

I materialet beskrives tre kommuners erfaringer med at arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling i deres kommunale og lokale kontekst.

 

Dialogkort til strategisk kompetenceudvikling

Dialogredskabet er udarbejdet i samarbejde mellem KL og BUPL.

Projekt om pædagogers kompetenceudvikling

Det kræver en høj, pædagogisk faglighed at løse kerneopgaverne på dagtilbuds-, skole-, fritids- og specialområdet.

Dagligdagen med børn, samarbejdet med forældre og med andre faggrupper og myndighedsopgaver stiller store krav til kompetencer.

Pædagoger har brug for at udvikle deres færdigheder og kompetencer for at leve op til de skiftende krav og forventninger.

Forventningerne til høj faglighed og fastholdelse i faget gør, at det giver mening for kommunerne at arbejde strategisk med pædagogernes kompetenceudvikling.

Projektet understøtter kommunerne og dagtilbudsledere med strategisk kompetenceudvikling.