Pædagogers kompetenceudvikling

Dialogkort om pædagogiske udfordringer

Dialogkortene hjælper jer med at tænke højt sammen og giver et overblik over, hvilke kompetencer jeres udfordringer kalder på.

Af Bettine Romme Andersen 14/09/2023
BUPL,
KL

Med dette dialogredskab kan I sætte gang i gode og vigtige dialoger om, hvilke pædagogiske udfordringer I oplever i jeres praksis, og derefter gå videre til, hvilke kompetencer I skal styrke.

Redskabet henvender sig til både forvaltning, ledere og medarbejdere, og hensigten er, at det kan bruges på personalemøder, ledermøder og i forvaltningens arbejde.

Brug dialogkort til at komme i gang

Dialogredskabet er opbygget i tre faser, der hver har en række dialogkort, som hjælper jer med at udfolde jeres samtaler.

Dialogkortene stiller en række spørgsmål, som får jer til at tænke højt sammen og giver jer et samlet overblik, som er vigtigt i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling.

  • I 1. fase skal I dykke ned i jeres behov. Det hjælper spørgsmål som "Hvilke faglige udfordringer oplever vi?" og "Hvilken indflydelse har de på vores pædagogiske praksis?" med.
  • I 2. fase skal I se på jeres kompetenceindsats. Her støder I på spørgsmål som "Hvilke kompetenceudviklingsforløb passer bedst til vores behov?" 
  • I 3. fase skal I planlægge. Her bliver I stillet over for spørgsmål som "Hvordan skaber vi fællesskab og engagement?" og "Hvordan kan vi få det til at fungere i hverdagen?".
Dialogkort til strategisk kompetenceudvikling

Dialogredskabet er udarbejdet i samarbejde mellem KL og BUPL.

Strategisk kompetenceudvikling i dagtilbud

Kompetenceudvikling bliver strategisk, når den kobles til den vision eller de mål, der skal indfries på området. I den strategiske kompetenceudvikling er der truffet bevidste valg om, hvad der skal til for udvikle kvaliteten i retning af mål og vision.

Strategisk kompetenceudvikling tager derfor afsæt i en undersøgelse af og dialog om, hvilke udfordringer der opleves i den pædagogiske praksis, og hvilken viden og kompetencer I mangler for at løse de udfordringer, der er identificeret.

Projekt om pædagogers kompetenceudvikling

Det kræver en høj, pædagogisk faglighed at løse kerneopgaverne på dagtilbuds-, skole-, fritids- og specialområdet.

Dagligdagen med børn, samarbejdet med forældre og med andre faggrupper og myndighedsopgaver stiller store krav til kompetencer.

Pædagoger har brug for at udvikle deres færdigheder og kompetencer for at leve op til de skiftende krav og forventninger.

Forventningerne til høj faglighed og fastholdelse i faget gør, at det giver mening for kommunerne at arbejde strategisk med pædagogernes kompetenceudvikling.

Projektet understøtter kommunerne og dagtilbudsledere med strategisk kompetenceudvikling.