MED-udvalg tog fat og skabte forandring: Nu tænker vi som en helhed og ikke en enhed

Arbejdsglæden blandt medarbejderne i Børnehuset Ved Søerne på Frederiksberg skrantede, og MED-udvalget var klar over, at det måtte handle. Et SPARK-forløb satte fingeren på det ømme punkt, og gav ledelse og medarbejderrepræsentanter værktøjerne til at skabe en positiv forandring i huset.

Af Bettine Romme Andersen 06/02/2019

For halvandet år siden sad MED-udvalget og kiggede nedslåede på hinanden. En trivselsmåling havde banket stemningen i bund, og det stod klart for enhver i lokalet - noget skulle gøres.

- Trivselsmålingen viste, at rigtig mange var utilfredse med det psykiske arbejdsmiljø, og det kom til udtryk ved, at folk havde mistet glæden ved at gå på arbejde, siger AMR og pædagogmedhjælper Tina Vangsgaard.

Hjælpen skulle komme udefra

Hvad det var, der skulle gøres, vidste MED på daværende tidspunkt ikke, men en rundtur på internettet førte arbejdspladsen i armene på SPARK, der tilbyder gratis skræddersyede forløb til forbedring af arbejdsmiljøet på det kommunale område.

- Da noget af utilfredsheden var ledelsesorienteret, var vi nødt til at få nogle andre end os selv til at facilitere en proces for os, fortæller daginstitutionsleder June Moser Kampmark.

Derfor var alle i MED enige om at søge hjælp hos SPARK, hvor forløbet planlægges i et ligeværdigt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Det blev arbejdspsykolog og konsulent Hanne Nørlem-Sørensen, som skulle hjælpe børnehuset med trivselsudfordringerne.

MED blev klædt på til at sætte en proces i gang

- Hun kom og holdt møde med os i MED, og vi fandt sammen ud af, hvad handler de her problemer egentligt om, og hvordan kan vi arbejde med medarbejdergruppen om dem, siger June Moser Kampmark.

På baggrund af samtalerne med SPARK-konsulenten satte MED selv en proces i gang med de 50 medarbejdere, som tæller både pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale i et hus med 90 børn i udflytterbørnehave og 90 vuggestuebørn.

Problemerne udsprang af generel manglende forståelse for hinandens arbejde og dårlig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem.

Værktøjer blev prøvet af på en personaledag

Første tiltag fra MED blev en personaledag fra 9-13, hvor alle medarbejdere og ledere i grupper arbejdede med metoden ”omvendt brainstorm”.

- Først fokuserede vi på alt det negative, det vi ikke ville have, og så fandt vi ud af, hvordan vi ville vende det til noget positivt og skrev det op på post-its, siger Tina Vangsgaard om værktøjet.

På de små sedler stod der sætninger som: ”Se og værdsæt dine kolleger”, ”anerkendelse skaber glæde”, ”tænk som en helhed og ikke som en enhed” og ”inddragelse i tanker og handlinger”.

Den proces var med til at ændre tankegangen for mange og har helt personligt for Tina Vangsgaard betydet, at hun er mere lyttende, når en kollega henvender sig med en udfordring.

- Førhen kunne man godt sige til sig selv, ”jeg har nok i mit eget”. Nu er vi langt mere hjælpende og støtter op om hinanden – vi løfter ligesom sammen, siger hun.

Tre indsatsområder kom i fokus

Personaledagen sluttede med, at de udpegede tre områder, som de ville gå ud og have særlig opmærksomhed på i hverdagen fremover.

- Det var kommunikation, samarbejdet på tværs og det at undre sig højt, siger leder June Moser Kampmark.

Punktet omkring kommunikation handlede meget om, at man skulle tale med hinanden og ikke om hinanden.

- Vi endte med at give hinanden håndslag på, at lige meget hvad det drejede om – stort som småt – så skulle man gå til den, det handlede om, siger June Moser Kampmark.

Mens fokus på at undre sig handlede om, at personalet skulle være mere nysgerrig og vise interesse for de andre stuer og deres faglige arbejde. Og gerne spørge ind, hvis de undrede sig over arbejdsgange eller beslutninger.

Værktøjerne virker og har skabt en ny stemning

- SPARK har givet os nogle værktøjer til, hvordan vi kan tænke anderledes, i de vilkår vi nu en gang har, siger AMR Tina Vangsgaard og fortsætter:

- Forløbet har lært os at være mere lyttende og imødekommende, og jeg kan mærke på mine kolleger, at glæden ved at gå på arbejde er blevet stor igen.

Tilbagemeldingerne i MED-udvalget er også, at man mærker en mere positiv stemning og tilfredshed med at have noget fælles at referere ind til, supplerer June Moser Kampmark.

Forløbet har desuden skærpet hendes fokus på kommunikation generelt.

- Vi er i ledelsen meget opmærksomme på at få kommunikeret alt ud og har et ekstraordinært fokus på det. Jeg har også gjort mere ud af at sætte mig ind i personalestuen og holde pause for at være en del af personalet på en anden måde, siger leder June Moser Kampmark.

Arbejdet med trivsel er nu fast punkt i MED

I januar har Børnehuset Ved Søerne afholdt endnu en halv personaledag, hvor de har arbejdet videre med at lære hinanden bedre at kende for derigennem at styrke samarbejdet.

De har benyttet sig af en metode, der hedder whole brain, som er en personlighedstest, der inddeler folk i fire farvekategorier. Det har givet et godt indblik i, hvem der er organiserede, detaljeorienterede og logisk tænkende, og hvem der handler intuitivt og efter mavefornemmelse.

- Den viden om hinanden er vigtig, så man ikke går og bliver irriteret på en kollega, hvis præferencer er modsat ens egne. Nu ved man, at kollegaen gør tingene på en bestemt måde, fordi det er vigtigt for vedkommende, siger June Moser Kampmark.

Selv om SPARK-forløbet nu er slut, er fokus på trivsel ikke gået i glemmebogen. Det er nemlig blevet et fast punkt på alle MED-møder.

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Om Børnehuset Ved Søerne
Der er otte vuggestuer i Børnehuset
  • Børnehuset Ved Søerne på Frederiksberg er en integreret institution med 50 medarbejdere.
  • Der er 90 børn i udflytterbørnehave, som kører med bus til Værløse hver dag.
  • Der er otte vuggestuer med knap 90 børn.
  • Ledelsen udgøres af fire personer; leder, souschef og to afdelingsledere.
Det fik Børnhuset ud af SPARK
Tina Vangsgaard var med til at søge et SPARK-forløb

- Vi har fået det ud af det, at vi arbejder meget bedre sammen, når vi er en helhed og ikke en enhed, der går ind og lukker døren til vores egen stue. Det gør, at vi alle har større arbejdsglæde, og det kan jeg mærke ved, at vi smiler mere, og der er en bedre stemning, siger AMR og pædagogmedhjælper Tina Vangsgaard.

SPARK hjalp MED-udvalget, som selv arbejdede videre
Børnehuset søgte hjælp hos SPARK efter en dårlig trivselsmåling

- Hanne fra SPARK var rigtig god til at finde frem til, hvad vores problem handlede om, og så klædte hun os på til at facilitere de to halve personaledage, siger daginstitutionsleder June Moser Kampmark.

MED-udvalget består af seks personer
Børnehuset Ved Søerne har arbejdet med at forbedre trivslen blandt de ansatte
  • To arbejdsmiljørepræsentanter
  • En tillidsrepræsentant for BUPL
  • En medarbejderrepræsentant
  • En kok
  • En leder