Samskabt styring

Kom til debat: Mere kerneopgave – mindre bureaukrati

Hvordan styrker vi kerneopgaven ved at rydde op i bureaukratiet? Det kan du høre om på et af Fremfærds arrangementer på Folkemødet den 16. juni. Hør blandt andet, hvordan Høje-Taastrup kommune har gjort og deltag i debatten i KLs telt.

Af Fremfærd 06/06/2018
Fremfærd

Gennem mange år har afbureaukratisering været et tema for den offentlige sektor. Men resultaterne udestår stadig. Afbureaukratisering er og bliver derfor et vigtigt fokusområde på det offentlige arbejdsmarked i målet om at skabe bedre kvalitet, mere tid til kerneopgaven samt større medarbejdertilfredshed.

Om få måneder vil regeringen præsentere et program for Sammenhængsreformen, hvor mere kerneopgave og mindre bureaukrati er ét af formålene.

Kommunerne er allerede godt i gang på området. Fremfærd har fokus på, hvordan afbureaukratisering kan lykkes. Fremfærd arbejder bl.a. med samskabt styring, hvor man samarbejder med medarbejderne om at forenkle styringen og fjerne det, der bøvler i hverdagen. Resultaterne er bl.a. bedre velfærd til borgerne og større medarbejdertrivsel. I fokus er det bureaukrati, som kommunen selv kan gøre noget ved.

Kom og hør hvordan flere kommuner er lykkes med at afbureaukratisere og få mere tid til kerneopgaven.

Deltagere:

Steen Christiansen, næstformand i KL's Løn- og personaleudvalg

Mona Striib, formand for FOA og næstformand i Fremfærds bestyrelse

Tina Øllgaard Bentzen, Adjunkt, RUC

Heidi Hansen, Fællestillidsrepræsentant, FOA, Høje-Taastrup Kommune

Martin Green Jensen, Chefkonsulent, Høje-Taastrup Kommune

Ordstyrer: Verner Kristiansen

Om debatten Mere kerneopgave - mindre bureaukrati
Fremfærd

Hvad: Folkemøde-debat - Mere kerneopgave mindre bureaukrati

Hvornår: 16. juni kl. 15.15-16.00

Hvor: KL's telt ved Allinge Røgeri, Allinge Bornholm