Sådan arbejder I med trivselsplaner

Hvor skal man starte, når man gerne vil arbejde med Trivselsplaner? Her får du en tretrinsraket til at gå i gang med arbejdet. Stift bekendtskab med værktøjet Mindmapping, redskaber til involvering af pårørende, cases, videoer og meget mere.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Sådan arbejder I med Trivselsplaner 

Vi anbefaler, at I anvender redskabet mindmap til at vælge hvilken situation, I vil arbejde med. Mindmap er et godt redskab til brainstorming.

Når I er færdige med jeres mindmap har I et overblik over alle de udfordrende hverdagssituationer for borgeren. Herefter vælger I én situation, som trivselsplanen skal omhandle. Herunder finder I en vejledning til brug af mindmap samt en case.

Se eksemplet på mindmap i større version 

 

Vi anbefaler, at I på et tidligt tidspunkt involverer borger og pårørende i arbejdet med trivselsplanen. I skal gøre jer overvejelser om, hvordan arbejdet med trivselsplanen kan øge borgerens trivsel. Inddrag så vidt muligt borgeren og pårørende i de overvejelser.

Herunder finder I et redskab til involvering af borger og pårørende samt en video, der handler om, hvorfor pårørende er en vigtig ressource i arbejdet.

Se videoen: Involvering af pårørende

 

Vi anbefaler, at I udarbejder en kort og overskuelig trivselsplan. Husk, at dine kolleger hurtigt og nemt skal kunne forholde sig til trivselsplanen.

Den udfordrende hverdagssituation skal beskrives i faserne før, under og efter. I hver fase beskriver I, hvad der skal ske så konkret som muligt, hvilke ressourcer borgeren selv har i situationen, hvordan medarbejderne kan støtte borgeren, og hvordan borger og medarbejder skal kommunikere.

Her finder I en skabelon til at udarbejde trivselsplaner, en FAQ med gode råd til arbejdet samt to cases.