Årshjulet – bedre samarbejde med pårørende og mere borgerinddragelse

Det elektroniske Årshjul giver både beboere og pårørende bedre overblik over, hvad der sker. På sigt kan Årshjulet bidrage til at give borgeren mere indflydelse og medbestemmelse på et botilbuds aktiviteter.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/09/2019

Hvad er et Årshjul?

Et Årshjul giver et visuelt overblik over botilbuddets planlagte aktiviteter et år frem i tiden. Aktiviteter kan være alt fra den ugentlige madklub til bålarrangementer eller ture til lørdagsmarkedet i byen.

For borgerne på et botilbud skal Årshjulet give nye og bedre muligheder for inddragelse og involvering i de løbende aktiviteter.

Fx kan borgerne via Årshjulet tilmelde sig botilbuddets værksteder eller få indflydelse på maden ved fællesspisninger. Årshjulet skal give mulighed for, at borgere kan spørge til arrangementer, blive hørt på en ny måde eller blive stillet over for nye valg.

Årshjulet giver også de pårørende et bedre overblik over et botilbuds aktiviteter, fx hvornår der afholdes faste tilbagevendende aktiviteter såsom julearrangementet, fastelavnsfesten eller pårørendeaftenen.

Som søster til Tommy (beboer) har Årshjulet betydet, at jeg kan følge med i, hvad der sker på botilbuddet. For Tommy betyder det nok, at han kommer til at deltage i flere ting, end han hidtil har gjort.

Bedre samspil mellem borger, personale og pårørende

Årshjulet kan bidrage til at mindske den tid, der bruges på kommunikation om aktiviteter og aftaler. Hjulet skal være det fælles referencepunkt, som personale og pårørende kan henvise til og orientere sig i, når de fx vil motivere en borger til at deltage i en aktivitet.

Årshjulet kan bidrage til at skabe et godt samspil mellem personale, pårørende og borgere, hvor dialogen om aktiviteter kan starte i god tid, så usikkerhed og "sidste-øjebliks" planlægning minimeres. Det kan frigøre ressourcer til andre ting.

I videoen ses det, hvordan botilbuddet Ane Stauningsvej i Horsens har arbejdet med Årshjulet.

Sådan arbejder I med Årshjulet

Hvor skal man starte, når man gerne vil arbejde med Årshjulet? Her får du tre trin, der hjælper jer i gang med arbejdet. I de tre trin er der hjælpespørgsmål til planlægning af arbejdet samt en video med overvejelser og gode råd fra et botilbud, der har erfaringer med Årshjulet.

Før I går i gang med arbejdet med Årshjulet anbefaler vi, at arbejdspladsen forholder sig til nogle få centrale spørgsmål. Hvilken rolle skal ledelsen fx spille? Hvordan skal arbejdet organiseres, og hvordan vil I følge op?

Brug dette redskab: "Planlægning af arbejdet med Årshjulet" (Worddokument)

VIDEO: reflektioner og gode råd til arbejdet med Årshjulet

 

Vi anbefaler, at I på et tidligt tidspunkt involverer borger og pårørende i arbejdet med Årshjulet. I skal gøre jer overvejelser om, hvordan arbejdet med Årshjulet kan øge borgerens indflydelse på dagligdagens aktiviteter. Inddrag så vidt muligt borgeren og pårørende i de overvejelser.

Herunder finder I et redskab til involvering af borger og pårørende. Se også videoen fra Ane Stauningsvej i Horsens, hvor en pårørende fortæller, hvad Årshjulet har betydet for hendes samarbejde med botilbuddet.

Et Årshjul kan se ud på mange måder og opbygges i forskellige elektroniske systemer. Der findes forskellige webløsninger, som let kan integreres i dagligdagen. Den løsning man har valgt på Ane Stauningsvej i Horsens er i sin enkelthed en hjemmeside, hvor medarbejderne kan lægge aktiviteter på, som efterfølgende er synlige for pårørende og beboere.

Se et eksempel på et udfyldt Årshjul fra Ane Stauningsvej (pdf)

På baggrund af udviklingsprojektet og de erfaringer, der er opnået hos Ane Stauningsvej kan vi anbefale følgende til et botilbud, der vil lave et Årshjul:

  • Vælg en enkel og gerne webbaseret løsning, som er let at anvende for medarbejderne.
  • Lav en prøveversion, som I tester hos nogle få udvalgte beboere og pårørende.
  • I starten skal der være én medarbejder, der er ansvarlig for at lægge aktiviteter ind i Årshjulet.
  • Information i Årshjulet skal være kortfattet og overskuelig. Det primære mål er at informere borgere om aktiviteter og sikre synlighed om botilbuddets aktiviteter for de pårørende.
  • Start med at lægge botilbuddets kendte og faste arrangementer ind i Årshjulet, fx sommerfesten, julefesten og pårørendeaftener.
  • Husk, at nye beboere og pårørende skal introduceres til Årshjulet.
Samarbejde med pårørende

Et godt samarbejde med pårørende til svækkede ældre er vigtigt i en værdig ældrepleje. Det øger trivslen hos både pårørende, medarbejdere og borgere. Find viden, inspiration og redskaber til at styrke samarbejdet med pårørende her.

Find mere viden, inspiration og redskaber til at styrke samarbejdet med pårørende hos Sundhedsstyrelsen, Videnscenter for værdig ældrepleje

Hvad er projekt Fremtidens boformer?

Projektet henvender sig til botilbud, der arbejder med borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Indholdet er inspiration til jer, der ønsker at udvikle og nytænke den faglige indsats med fokus på borgerens medbestemmelse og selvstændighed. 

Læs mere