Joy Mogensen og Benny Andersen

Debatindlæg: De svageste handicappede skal have mere kvalitet i hverdagen

Socialpolitikken skal kigges efter i sømmene, så borgere med omfattende og varige handicap sikres kvalitet i hverdagen. Sådan lyder det fra Joy Mogensen, formand for KL's Socialudvalg, og Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogerne, i et debatindlæg i Altinget.dk.

Af Bettine Romme Andersen 25/06/2019
Fremfærd

Mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som ikke har det store udviklingspotentiale, har ligeså meget ret til et godt liv som alle andre.

Desværre er det en gruppe, som let kan blive overset. Derfor skal socialpolitikken kigges efter i sømmene, så denne svage gruppe ikke falder mellem to stole.

"For det er kernevelfærd at sikre gode liv til mennesker med varige og omfattende handicap, og disse udsatte borgere skal derfor have en helt særlig prioritet, så deres livskvalitet kan vedligeholdes og højnes," skriver Joy Mogensen og Benny Andersen i et fælles debatindlæg i Altinget.dk.

Projekt Fremtidens boformer viser vejen

Baggrunden for at sætte fokus på denne gruppe mennesker er et projekt under Fremfærd Særlige behov, som har vist ni gode veje til at højne og sikre kvaliteten for borgere med livsvarig behov for hjælp og støtte.

Projektet kommer med en række anbefalinger og beskrivelser af praksisformer, der kan levere kvalitet i botilbuddene, og som kan fungere som inspiration for alle, som ønsker at udvikle deres faglige praksis.

Anbefalingerne og implementeringsguiderne er udarbejdet på baggrund af god praksis afprøvet på ni botilbud. Blandt de ni temaer er at arbejde med trivselsplaner, integration af borgerne i lokalsamfundet, fokus på mental sundhed og at arbejde med SMTTE-modellen.

Om projektet "Fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Projektet sætter fokus på forudsætninger for at levere kvalitet i botilbud og botilbudslignende boformer til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektets mål er på baggrund af best practice, forskning på området samt visionær inspiration udefra at udarbejde anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland står for kortlægning af best practise-eksempler, udvikling af anbefalinger og inspirationsmateriale i projektet.

Se hele materialet fra projektet her