Kvalitetsmodel

Praksisformerne og Socialtilsynets kvalitetsmodel

Få overblik over sammenhængen mellem Socialtilsynets kvalitetsmodel og praksisformerne i projektet "Faglighed i fremtidens boformer".

Af Sine Molbæk-Steensig 20/08/2019

Temaerne i Socialtilsynets kvalitetsmodel var afsættet for udvælgelsen af praksisformerne i projektet Faglighed i fremtidens boformer. Næsten alle temaer i Kvalitetsmodellen er berørt, dog har der primært været fokus på:

  • Selvstændighed og relationer
  • Målgruppe, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Kompetencer

Selvstændighed og relationer

Find frem til borgernes håb og drømme

Integration af borgerne i lokalsamfundet

Etik som værdiskabende overligger

Tværfagligt samarbejde

Prøvehandlinger med borgernes drømme i centrum

Mental sundhed på botilbud

Pårørendesamarbejde
 

Målgruppe, metoder og resultater

Etik som værdiskabende overligger

SMTTE- modellen

Mental sundhed på botilbud

Find frem til borgernes håb og drømme

Prøvehandlinger med borgernes drømme i centrum

Trivselsplaner

Tværfagligt samarbejde
 

Sundhed og trivsel

Mental sundhed på botilbud

SMTTE-modellen
 

Organisation og ledelse

Tværfagligt samarbejde
 

Kompetencer

Tværfagligt samarbejde

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet