Bliv klogere på gode arbejdsfællesskaber i faste teams

Hør teamleder i Ringsted Kommune og ph.d.-studerende fortælle om, hvordan vi skaber fællesskaber i selvstyrende teams omkring borgerne.

Af Irene Aya Schou 14/12/2022
Fremfærd

Der er særligt fire områder, der er vigtige at have for øje, når man ønsker at skabe gode fællesskaber i de selvstyrende teams. De fire områder er:

  1. Det tværfaglige samarbejde
  2. Teamstørrelse
  3. Betydning af alt det fysiske og materielle
  4. Nye roller for medarbejdere og ledere

I dette 'digitale vidensrum' kan du høre Karin Sørensen, teamleder i Ringsted hjemmepleje, og Maria Hjortsø Pedersen, der er ved at udarbejde en ph.d. om selvstyrende teams, fortælle om gode arbejdsfællesskaber i faste teams i ældreplejen.

Det sker under overskriften: ”Hvordan skaber vi fællesskaber i selvstyrende teams omkring borgerne?”

Optagelsen varer godt en time og fandt sted den 14. december 2022 i forbindelse med Fremfærd-projektet "Faste teams i ældreplejen", der har deltagelse af 22 kommuner. 

Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet