Forandringer og faglige forskelle udfordrer kulturområdet

SPARK hjælper museer, biblioteker og mange flere med at finde fælles fodslag og samarbejde endnu bedre.

Af Sine Molbæk-Steensig 09/11/2022

Mange forskellige fagligheder, forskellige lokationer og store forandringer i arbejdets indhold. Det er nogle af de udfordringer, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på kulturområdet.

MED-udvalg særligt vigtige på museer

Museer har en medarbejdergruppe med meget forskellig faglig baggrund, som eksempelvis vagter, antropologer, arkæologer, dykkere, IT-medarbejdere og administrativt personale. Ofte er de ikke på samme sted til daglig.

Det kan gøre det vanskeligt at finde fælles fodslag. MED-udvalg er særligt vigtige i denne sammenhæng, fordi alle faggrupper er repræsenteret, og det er her, man sammen drøfter den faglige retning, man gerne vil gå i, og hvordan man bedst samarbejder om den. Derfor arbejder SPARK ofte med at styrke MED-udvalget og arbejdsfællesskabet og sætte fokus på det, man er fælles om, på trods af forskellige opgaver og fagligheder. BFA og arbejdsmiljø København har fx udviklet gode materialer om stærke arbejdsfællesskaber, som er et godt afsæt.

Stærkere sammen

Materiale fra BFA velfærd.
Læs mere og download

Biblioteker i forandring

Biblioteksområdet har de sidste mange år været præget af store forandringer. Dels er flere små biblioteker blevet samlet til større enheder, og dels har både arbejdsopgaver og bibliotekarernes rolle ændret sig meget. I hverdagen kan det være udfordrende at finde ud af, hvad den nye rolle indebærer. 

Det giver anledning til sammen at se på den primære opgave er og finde en fælles retning. Her kan SPARK fx hjælpe MED/TRIO til at få lavet involverende dialog-processer med kolleger, så alle bliver hørt - her kan man fx bruge procescirklen.

Procescirklen - få det hele med

Når man vil bruge dialogværktøjer i forbindelse med en proces, er der mange ting, man skal tage højde for. I forberedelsesfasen er procescirklen et nyttigt værktøj, der sikrer, at I kommer godt omkring de vigtigste aspekter i jeres proces. Procescirklen sikrer, at I har tænkt hele forløbet godt igennem og overvejet, hvad I vil have ud af det, og hvordan I bedst faciliterer.

Biblioteker i bevægelse

Få inspiration til at udvikle kompetencer og strategiske indsatser på folkebiblioteket med projektet "Biblioteker i bevægelse". 

Materialet er udviklet i samarbejde med biblioteksansatte fra hele landet med afsæt i en national kortlægning af bibliotekernes kompetencebehov.

Besøg biblioteker i bevægelse 

Stærke arbejdsfællesskaber - metodekatalog

Materiale fra Arbejdsmiljø København.
Læs mere og download 

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu