SPARK fællesforløb

Fælles fokus på trivsel: Man skal jo helst gå glad på arbejde

Kommunikation er afgørende for, hvordan vi oplever vores arbejdsplads. Derfor sætter kommune ind med stor fælles indsats.

Af Sine Molbæk-Steensig 17/04/2023

Hvordan kan kommunens arbejdspladser bliver endnu bedre?

Det spørgsmål stillede Hørsholm Kommunes HovedMED sig selv, og en del af svaret har været at afholde et fællesforløb for alle kommunens MED-udvalg i samarbejde med SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne.

Bedre sprog – bedre samarbejde

- Vores APV viste, at vi havde nogle udfordringer med den måde, vi taler med hinanden på ude på arbejdspladserne. Både internt mellem medarbejderne, men også mellem medarbejderne og borgerne, fortæller kommunaldirektør i Hørsholm Pernille Halberg Salamon.

Derfor blev alle kommunens medarbejderrepræsentanter og ledere samlet ad to omgange for at arbejde med psykisk arbejdsmiljø under temaet bedre sprog – bedre samarbejde.

- Kommunikation er afgørende for, hvordan vi oplever vores arbejdsplads, uanset hvilket fag vi arbejder med. Derfor er det et godt sted at sætte samlet ind som kommune, siger fællestillidsrepræsentant Kristian Smith Larsen.

Fællesforløb i Hørsholm Kommune, marts 2023

Et godt udgangspunkt for at tale om noget svært

Trods APV’en havde flere ledere og medarbejderrepræsentanter umiddelbart svært ved at se, at deres egen arbejdsplads skulle have udfordringer med kommunikationen. Opfattelsen var, at det var der ret godt styr på, og at tonen generelt var god. Men temadagene med SPARK blev et afsæt til at få taget hul på snakken ude på arbejdspladserne, fortæller Pernille Halberg Salamon.

- Og så viser det sig, at der alligevel er noget at tale om, og at der ER plads til forbedringer. Nogle gange er der brug for en anledning til at få talt om nogle ting, som man ellers går og putter med. Det, at vi sætter kommunikation på dagsordenen, åbner for en ellers svær dialog og gør det legitimt at tale om problemerne, siger Kristian Smith Larsen.

Fælles ansvar for gode arbejdspladser

Temadagene med SPARK havde til formål at sætte gang i refleksioner over kommunikation i hele kommunen – også i HovedMED, siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

- Det er vigtigt, at vi også i topledelsen forholder os til, hvordan vi kommunikerer med hinanden og medarbejderne. Populært sagt, så skal trapperne vaskes oppefra og ned, og det er os, der skal gå forrest, siger hun.

Fællestillidsrepræsentant Kristian Smith Larsen supplerer:

- Jeg har selv den holdning, at ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø både ligger på ledelses- og medarbejdersiden. Derfor blev jeg både glad og stolt over at se de tiltag, arbejdspladserne sætter gang i, og måden de arbejder på. Folk tager ejerskab og vælger arbejdsfællesskabet til – nogle endda også i fritiden, fx med grillaftener og bowling.

Godt arbejdsmiljø – en del af rekrutteringsstrategien

Ligesom alle andre kommuner i Danmark har Hørsholm Kommune udfordringer med rekruttering. Der er simpelthen mangel på nogle typer medarbejdere. Og i kampen for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere er godt arbejdsmiljø en meget vigtig bestanddel - og her er god kommunikation en del af fundamentet.

- Det er så simpelt, som at folk, der kan lide at gå på arbejde, bliver længere på samme arbejdsplads. Og når det rygtes, at en arbejdsplads er god, så er der flere, der søger mod den arbejdsplads, siger Kristian Smith Larsen.

LÆS OGSÅ: Bedre modtagelse af nyansatte er et led i fastholdelse

SPARK kan noget særligt

Både kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon og fællestillidsrepræsentant for Hørsholm Kommune Kristian Smith Larsen har været glade for fællesforløbet med SPARK.

- Det har været fedt at samarbejdet med SPARK. De kommer ikke med et færdigt koncept, som bliver trukket ned over hovedet på os, men tager udgangspunkt i netop dét, vi som kommune har brug for, siger Kristian Smith Larsen.

Pernille Halberg Salamon er enig og fortæller, at temadagene med SPARK har haft en god vekselvirkning mellem mere videnstunge input og øvelser, der tvinger folk til at tænke meget hands-on og lavpraktisk i forhold til deres egen arbejdsplads.

- Konsulenterne i SPARK ved, hvad de taler om. De har prøvet det før og er superdygtige, siger hun.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø stopper aldrig

På de to fælles temadage var der stor tilslutning og god stemning blandt deltagerne, men fællesforløbet er bare endnu et skridt på vejen mod endnu bedre arbejdspladser. Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er nemlig en kontinuerlig proces, og nu skal de lokale MED-udvalg arbejde videre selv. Derfor har Hørsholm Kommune valgt at tilbyde forløb om kommunikation til de arbejdspladser, der har særligt store udfordringer.

- SPARK-forløbet har sat ekstra skub i nogle af de tiltag, vi havde gang i forvejen. Vi skal bare fortsætte det gode arbejde, for det skal jo helst være sådan, at man kan gå glad på arbejde, siger fællestillidsrepræsentant Kristian Smith Larsen.

Sådan arbejdes der i et fællesforløb

På SPARKs fællesforløb deltager en række medarbejderrepræsentanter og ledere (TRIOer/MED-udvalg) på tværs af arbejdspladser - typisk fra samme kommune. Deltagerne mødes to gange og arbejder med et selvvalgt tema indenfor psykisk arbejdsmiljø. 

 1. Workshop 1
  Inden workshoppen har deltagerne modtaget en forberedelsesopgave, som skal medbringes. SPARK faciliterer dagen med fokus på TRIOer og MED-udvalgs samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Med udgangspunkt i arbejdspladsernes egne problemstillinger undersøges, reflekteres over og tilrettelægges en prøvehandling. Der informeres også om, hvor der er hjælp at hente i egen organisation. Workshoppen tager en halv dag.
   
 2. Prøvehandlinger på arbejdspladserne
  Arbejdspladserne igangsætter en prøvehandling mellem de to workshops.
   
 3. Workshop 2
  Deltagerne er de samme TRIO’er/MED-udvalg som på første workshop. Workshoppen tager en halv dag. Der arbejdes videre med den valgte tematik – denne gang med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdspladsernes konkrete prøvehandlinger og næste skridt, men også med blik for den større strategiske helhed, som indsatserne indgår i.

Læs mere om fællesforløb og hvordan man ansøger

Billedtekst

Fællestillidsrepræsentant Kristian Smith Larsen og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu