Styrer efter måltal og giver støtte til udvalgte arbejdspladser

I Høje-Taastrup er en af indsatserne for et lavt sygefravær at koble måltal til reduktioner i budgettet. Et andet er at give systematisk støtte til arbejdspladser, der skiller sig ud med et ekstra højt fravær.

Af Mia Dalby Larsen 04/11/2014

Når centerledere eller ledere i Høje-Taastrup Kommune kigger på deres budgetter, så er de nødt til også at kigge på sygefravær. I kommunen har man nemlig valgt at koble måltal for sygefravær med reduktioner i budgettet.

Det er et af de elementer i en bred sygefraværsindsats, som man har valgt at bruge i Høje-Taastrup Kommune og også et element, der ikke har begejstret alle. Det fortalte HR- og Personalechef Hanne Borchersen og Fællestillidsrepræsentant FOA/PMF Heidi Hansen om på konferencen ’En kur mod sygefravær’, som KL og Forhandlingsfællesskabet stod bag i fællesskab den 27. oktober.

I budgettet for 2014-2017 er der indlagt akkumulerede besparelser for 9,4 mio. kroner.

-  Dem, der ligger over måltallene betaler. Sygefravær er en ledelsesmæssig opgave, og der er rigtig stor signalværdi i det. Det er mange penge, men det er slet ikke så mange, som sygefravær koster, sagde Hanne Borchersen.

Åben statistik er vigtig

At koble sygefravær og budgetter var ikke noget, som medarbejdersiden var begejstret for, da tiltaget blev indført.

-  Da det blev lagt frem i Hovedudvalget, så var vi rigtig meget imod. Hele vejen ned gennem systemet. Men i dag kan vi jo se, at det har virket, sagde Heidi Hansen, der er en af veteranerne i arbejdet med sygefravær.  Hun har været med siden 2001 og sidder i dag i en følgegruppe om sygefravær nedsat under Hoved-MED.

God, systematisk og frem for alt åben statistik er et af de væsentligste redskaber i arbejdet med måltal.

Statistikken kan findes af alle på en åben HR-portal, lederne får løbende mails fra portalen, og der udarbejdes orientering til direktionen hver 3. måned.

Heidi Hansen påpegede, at opgørelsen over sygefraværet er blevet mere konkret for medarbejderne.

- Det har været en øjenåbner for medarbejderne, at vi er gået fra at opgøre sygefraværet i procent til at opgøre det i sygedage, fortalte hun.

Støtte og handleplaner til udvalgte arbejdspladser

Budgetreduktionerne har medvirket til at få sygefraværet ned, men der er også andre elementer i Høje-Taastrups sygefraværsindsats. Et andet tiltag er at give særlig støtte til arbejdspladser, der skiller sig ud i statistikken med et højt fravær.

HR-afdelingen har stykket et program sammen, der blandt andet indebærer analyse af arbejdspladsens sygefraværsmønster, samtaler med lederne om deres handlemuligheder og møder med medarbejderrepræsentanter og ledere i fællesskab med det formål at skabe en fælles handlingsplan. Deltagerne bliver blandt andet bedt om at overveje, hvad der fungerer godt på arbejdspladsen, og hvordan trivslen og arbejdsmiljøet er.

Programmet løber over nogle måneder og har vist sig at være effektivt.

- For ni ud af ti arbejdspladser virker det, fortalte Hanne Borchersen.

Et af de elementer, som Heidi Hansen pegede på som vigtige er de gode fortællingers magt. Der er eksempler på arbejdspladser, hvor man har arbejdet med at minde hinanden om gode vaner og arbejdspladser, der har arbejdet med social kapital.

- Vi skal brede de gode historier ud og også fortælle de gode historier fra de andre sektorer, sagde hun.

Vil du læse mere om Høje- Taastrups arbejde med at sænke sygefraværet, så kan du læse om den og tre andre kommuner i magasinet ’En kur mod sygefravær’ som du kan downloade her.