Indsatsen mod sygefravær er en fælles indsats

Indsatsen mod sygefravær er en fælles indsats

Sygefravær skal prioriteres lige så højt som økonomistyring, og indsatsen skal tage afsæt i hele organisationen for at virke. Det er et princip, som Køge Kommune bruger i indsatsen mod sygefravær, fortalte kommunens kommunaldirektør på konferencen 'En kur mod sygefravær?'.

Af Mie K. Bertelsen 05/11/2014

I 2007 tegnede Køge Kommune sig for et af landets højeste sygefravær, men efter en systematisk indsats nærmer kommunen sig nu den bedste tredjedel på landsplan.

Køge Kommune har i de sidste fire år fokuseret på en fælles og helhedsorienteret indsats for at sænke sygefraværet, men for at en indsats kan virke, skal den tage afsæt i hele organisationen, og den skal ikke italesættes som en bureaukratisk indsats. 

Det fortalte fællestillidsrepræsentant Randi Kirkegaard og kommunaldirektør Peter Frost om på konferencen 'En kur mod sygefravær', som KL og Forhandlingsfællesskabet holdt den 27. oktober. 

Indsatsen skal have sin plads i organisationen

Hvert år udmelder direktionen i Køge Kommune to fokusområder for hele organisationen, og de sidste fem år har sygefravær været det ene af dem. Det ekstra fokus fra den øverste ledelse har, ifølge Peter Frost, betydet meget for det markante fald i sygefravær, som kommunen har oplevet. 

- For at have en effektiv sygefraværsindsats skal den være af samme vigtighed som budgetoverholdelse i organisationen. Ved at udmelde indsatsen som et af fokusområderne, ser lederne vigtigheden af den, forklarede han. 

På konferencen talte Peter Frost også om betydningen af, at kommunen kun har to hovedfokusområder. 

-  Når der kun er to hovedfokus i organisationen, bliver sygefraværsindsatsen ikke endnu et projekt, som presses ned over hovedet af medarbejderne, fortalte Peter Frost.

Bekymring kan udløse 'Tidlig Indsats'

Det overordnede fokus og bevågenhed fra direktionen støttes i Køge Kommune også op af en række konkrete tiltag og ordninger. 

Én af ordningerne i indsatsen er et sundhedstilbud, som har vist sig at være effektivt mod langtidsfraværet. Ordningen hedder ’Tidlig Indsats’ og er målrettet de sygmeldte medarbejdere, hvor ledelsen eller tillidsrepræsentanten er bekymret for, at fraværet kan blive langvarigt. 

Når lederen ringer til den sygemeldte efter tre dages sygdom, kan lederen tilbyde den syge at deltage i ’Tidlig Indsats’, og tillidsrepræsentanten kan på sin side opfordre til det. 

Ordningen indebærer op til ti samtaler med en arbejdsmarkedscoach, typisk en socialrådgiver, samt at deltagerne får vejledning af en fysioterapeut i et træningscenter.

- Vi gør i Køge Kommune meget for at få langtidssyge ”hele” tilbage til arbejdspladsen. Dette tiltag er blevet positivt modtaget af medarbejderne og har hjulpet mange gennem vanskeligheder, siger Randi Kirkegaard, fællestillidsrepræsentant i Køge Kommune i KL og Forhandlingsfællesskabets nye magasin 'En kur mod sygefravær'. I magasinet kan du læse mere om Køge Kommune og tre øvrige kommuner, der har formået at nedbringe sygefraværet eller fastholde et lavt niveau.

Læs og download magasinet her

Hvad siger medarbejderne?

Ordningen 'Tidlig Indsats' har blandt andet været brugt af medarbejder i Borgerservice Joan Rasmussen. Og den mulighed har hun været glad for, fortæller hun til magasinet 'En kur mod sygefravær', som beskriver erfaringer med sygefraværsindsatser i fire kommuner.  

- Jeg var sygemeldt efter en konflikt med en kollega, og fællestillidsrepræsentanten foreslog mig at bruge ’Tidlig Indsats’. Jeg sagde ja, og havde to samtaler med en psykolog, hvor jeg fik talt sagen igennem og fik mere ro med den i mit hoved, siger hun i magasinet. 

Du kan læse meget mere om de elementer, som effektive sygefraværsindsatser hviler på i magasinet 'En kur mod sygefravær'.

Download magasinet her.