Sygefravær

Stress er blevet mindre tabubelagt
Skolelederne i Lolland Kommune er blevet bedre til at spotte stressramte medarbejdere. Syv lærere med stresssymptomer har i det forgangne skoleår deltaget i et psykologforløb, og erfaringerne med forløbet har samtidig skærpet kommunens fokus på berøringsangsten over for stress.
Nudging skaber mere forståelse for usunde kollegaer
Da Odense Ældre- og Handicapforvaltning søsatte et projekt om sundhed, social kapital og nudging blev en af de store gevinster en større tolerance af usunde medarbejdere. Sundhed handler også om at være accepteret af fællesskabet, forklarer nudging-ekspert.