Sygefravær

”Hallo, en af mine medarbejdere er ved at blive sygemeldt”
Jobcenter Viborgs medarbejdere er i tæt kontakt med virksomhederne, og i dag er virksomhedskontakten ikke længere forbeholdt særlige konsulenter. De seneste fire år har man nemlig arbejdet målrettet med at omlægge beskæftigelsesindsatsen, og det har blandt andet resulteret i, at færre borgere er sygemeldt i længere tid.
Forsker: Stress kræver kollektive løsninger
Mindfulness, åndedrætsøvelser og positiv tænkning. Stress opfattes ofte som et individuelt problem, der fordrer individuelle løsninger. Dermed overses organisatoriske og kollektive faktorer som ledelsesstil og arbejdskultur, mener forsker.