Sygefravær

Forsker: Stress kræver kollektive løsninger
Mindfulness, åndedrætsøvelser og positiv tænkning. Stress opfattes ofte som et individuelt problem, der fordrer individuelle løsninger. Dermed overses organisatoriske og kollektive faktorer som ledelsesstil og arbejdskultur, mener forsker.
Tre værktøjer til vellykket peer education
Skal I godt i gang med at bruge metoden peer education, hvor I deler erfaringer med en anden arbejdsplads, så har proceskonsulent Gitte Hesselmann et bud på tre værktøjer, der giver en god og struktureret dialog.
Sygefravær - et pejlemærke for stress
I 2004 blev det et krav, at sygefravær skal indgå i arbejdspladsernes lovpligtige APV. Det har betydet, at sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær er blevet mere tydelig, og indsatsen prioriteres nu på det regionale og kommunale område.