Sygefravær: En kompleks problemstilling kræver en kompleks løsning

Sygefravær: En kompleks problemstilling kræver en kompleks løsning

Rudersdal Kommune tog udgangspunkt i publikationen 'En kur mod sygefravær', da kommunen besluttede at sætte gang i en systematisk indsats mod sygefravær.

Af Mia Dalby Larsen 15/11/2015

Rudersdal Kommune tyede til en bred og helhedsorienteret indsats, da man i efteråret 2014 satte fokus på at få sygefraværet ned. Kommunen lå højt på fraværet - også sammenlignet med andre kommuner i Region Hovedstaden. Udgangspunktet var den ramme, som er blevet præsenteret i KL og Forhandlingsfællesskabets magasin om seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats: 'En kur mod sygefravær'.

Det fortalte HR-udviklingschef Anna Tolstrup Jensen om ved KL og Forhandlingsfællesskabets sygefraværskonference i Aarhus den 13. november. 

Magasinet er blevet til på baggrund af erfaringer fra en række kommunerne, som er lykkedes med at nedbringe sygefraværet eller at fastholde det på et lavt niveau, og ud fra de erfaringer har man skitseret et hus med fundament, vægge og tag i en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på elementerne:

  • Tydelig ledelse og klare værdier
  • Fælles ejerskab til indsatsen
  • God fraværsstatistik
  • Systematiske samtaler med sygemeldte
  • Tidlig og målrettet indsats
  • Høj trivsel og social kapital

Tilgangen udmøntede sig i Rudersdal Kommune i en række små og store tilbud fra centralt hold, hvor man lokalt på arbejdspladserne kan vælge det, der passer lige netop til den arbejdsplads og de udfordringer, som ledere og medarbejdere står overfor i fællesskab. 

- Vi kan ikke lave en enkelt central indsats, når årsagerne til sygefravær er så forskellige. En kompleks problemstilling kræver en kompleks indsats. For at lave lidt system i det komplekse og i det helhedsorienterede var vi glade for modellen med de seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats, sagde Anna Tolstrup Jensen. 

Modellen er blevet brugt til at skabe genkendelighed overalt i indsatsen. De grafiske elementer fra modellen med fundament, vægge og tag er gået igen i information og plancher, og når HR-folkene har været ude på arbejdspladserne hos ledere eller MED, så har de også ind i mellem valgt at lægge modellen på bordet og tale sammen ud fra den. 

- Vi har brugt den til at spørge, hvor trykker skoen hos jer?, sagde Anna Tolstrup Jensen. 

De mange tilbud, som kommunen allerede havde eller har sat igang, er initiativer, som man også kan finde i andre kommune. Det er f.eks. hele APV-arbejdet, sundhedsaktiviteter, arbejdsmiljøkonferencer internt i kommunen og trivselskonsulenter. Derudover er der blevet lavet standardiseret sygefraværsstatistik, og de systematiske sygefraværssamtaler, man i forvejen havde, er blevet pudset af på kvaliteten.

Undervejs opdagede HR også et behov for kompetenceudvikling af kommunens arbejdsmiljørepræsentanter. 

- De er rigtig stærke på fysisk arbejdsmiljø, men når det gjaldt de komplekse problemstillinger på psykisk arbejdsmiljø som f.eks. stress og konflikter, så er det sværere at gå ind i, sagde Anna Tolstrup Jensen. 

Medarbejdersiden har spillet en vigtig rolle i arbejdet.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med medarbejdersiden i Rudersdal Kommune, og indsatsen har været forankret i MED-systemet. Med-udvalgene følger også op mindst hvert kvartal.

En ting har været svært i forløbet, og det har været at udarbejde en ensartet statistik for de enkelte arbejdspladser. Og så har der været en erkendelse, der har været vanskelig:

- At vi har en syg fraværskultur. Når vi først har den erkendelse, så kan vi begynde at arbejde med kulturen og mod en sund fraværskultur. Det er langsigtet, og der er ingen quick fixes på det her, sagde Anna Tolstrup Jensen. 

Læs udgivelsen 'En kur mod sygefravær'

Der er kun trykt et meget begrænset oplag af magasinet. Du kan derfor downloade magasinet her som pdf-fil til at læse på en computer/ipad eller printe på en almindelig printer.

Ønsker I selv at trykke magasinet, så kan I få adgang til de trykklare filer ved at sende en mail til redaktion@vpt.dk.