Skive Kommune ligger i top ti over lavt sygefravær

Gå efter den gode kultur og ikke sygefraværet

Skive Kommune ligger i top ti over lavt sygefravær. Omdrejningspunktet for sygefraværsindsatsen er at sikre en arbejdskultur, hvor ledere og medarbejdere taler åbent sammen om sygefravær og finder løsninger i hverdagen. 

Af Mie K. Bertelsen 05/11/2014

Hvis sygefraværet i Skive Kommune lå på samme niveau som landsgennemsnittet, så ville lønforbruget være 15 mio. kroner højere årligt. Det gør sygefraværet ikke. Skive Kommune har i en årrække haft et af landets laveste niveauer for sygefravær. Den 27. oktober fortalt kommunaldirektør Per Mathiasen og næstformand i Hoved-MED om, hvordan kommunen formået at fastholde en af landets topplaceringer i lavt sygefravær. Det gjorde de på konferencen 'En kur mod sygefravær', som KL og Forhandlingsfællesskabet arrangerede i fællesskab.

I Skive Kommune er holdningen, at det ikke så meget de direkte metoder mod sygefravær, man satser på. I stedet insisterer man på at gå gode omveje og arbejde med blandt andet trivsel, motivation og god arbejdskultur.
Ifølge kommunaldirektøren, Per Mathiasen, er en af de væsentligste grunde til det lave sygefravær, at kommunen har formået at skabe en arbejdskultur, hvor man møder på arbejde, hvis man kan, og at den enkelte ved, at det gør en forskel på arbejdspladsen, om han eller hun er der eller ej.

- Sygefravær handler om mennesker og om at bygge en kultur fra top til bund. Det er vigtigt, at organisationen taler grundigt igennem, hvad der er god adfærd i forhold til sygdom. Og hvad man kan forvente af hinanden, sagde Per Mathiasen. Det understregede Jørgen Christensen, Næstformand i Hoved-MED i Skive Kommune med en noget hæs røst. Han var nemlig mødt op på konferencen med en stemme, der ikke var helt på toppen.

- Det er vigtigt på arbejdspladsen at tale om, hvornår man er for syg til at arbejde. Jeg kommer jo i dag, selvom jeg har problemer med halsen, sagde han.

Samarbejde er fundamentet for arbejdskulturen

En af de afgørende betingelser for en sund arbejdskultur er dialog på tværs af ledere, medarbejdere og MED-systemet. Skive Kommune er en af de fire kommuner, der har medvirket i magasinet 'En kur mod sygefravær', som beskriver de indsatser, som de fire kommuner har gjort. Her fortæller de medvirkende fra Skive blandt andet: 

- Jeg lægger vægt på, at MED-systemet ikke må føle sig som et pseudoorgan, men være en aktiv samarbejdspartner. Og jeg er sikker på, at det giver et bedre slutprodukt og et større medejerskab, når medarbejderen bliver inddraget ordentlig og er med til at påvirke processen, siger Per Mathiasen, kommunaldirektør i Skive Kommune.

LÆS OGSÅ: Gode råd fra bundskraberne i sygefravær

Den tætte dialog udspiller sig også decentralt i organisationen, fortæller Sonja Johansen, som er ældrechef i Skive Kommune.

- På mit område samarbejder vi tæt med de faglige organisationer, og vi har faste møder om sygefravær og økonomi, hvor tillidsrepræsentanterne er vigtige og aktive medspillere. Et tæt og tillidsfuldt samarbejde i hverdagen kræver ordentlighed, og at jeg som leder inddrager dem i svære sager og løbende informerer, fortæller Sonja Johansen.

Nøglepersoner sikrer trivslen

I 2010 lavede Skive Kommune en samlet sundheds- og trivselsstrategi for organisationen, og et af hovedelementerne er, at nøglepersoner i organisationen skal fungere som trivselsagenter. Det gælder både ledere samt tillids- og arbejdsmiljøsrepræsentanter.

Trivselsagenter arbejder for at sikre medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel på arbejdspladsen, og trivselsagenterne bliver undervist i at se faresignaler og tage fat om problemer, inden de udvikler sig.

LÆS OGSÅ: Sygefravær er vendt til nærvær

Ifølge Skives HR-chef, Ricki Laursen, giver ordningen et klart signal om, at kommunen prioriterer trivsel og gør den til et kerneområde for alle ledere og MED-medlemmer.

- Vi ønsker at blive mere opmærksomme på medarbejdere, der ikke helt trives – især med fokus på stress. Trivselsordningen har givet os et fælles redskab til at tale om trivsel og til at opdage og reagere på mistrivsel, fortæller Ricki Laursen.

Du kan læse om flere af kommunerne i boksen til højre, samtidig med at du kan downloade magasinet ’En kur mod sygefravær?’.