Social kapital kom i fokus og det sænkede sygefraværet

Tillid sænkede sygefraværet til det halve

Fokus på social kapital og interne hændelser samt mulighed for at ændre på noget, når privatliv og arbejdsliv ikke hænger sammen var blandt løsningerne, da bostedet Kobbelgaarden i Fredericia Kommune skar cirka halvdelen af deres sygefravær.

Af Mia Dalby Larsen 18/11/2015

Tillid, åbne sind og et tæt samarbejde mellem ledergruppe, medarbejdergruppe og HR var vejen frem, da bostedet Kobbelgaarden satte ind mod et for højt sygefravær.

- Vi havde et frygteligt stort problem. Vi havde alt for mange syge, og det ødelagde vores økonomi.

Sådan beskrev centerleder Holger Torp en af konsekvenserne af det høje sygefravær, som Kobbelgaarden i Fredericia Kommune stod overfor i efteråret 2014, hvor sygefraværet lå på godt 16 procent.

Løsningerne på problemet fortalte han om på KL og Forhandlingsfællesskabets konference 'En kur mod sygefravær?- nye perspektiver' den 13. november 2015 i Aarhus. Med ham på scenen var arbejdsmiljørepræsentant Betina L. Andersen og forebyggelseskonsulent i HR Kirsten Lindberg, og en af pointerne i oplægget var netop, at ledelse, medarbejder og HR arbejdede tæt sammen om at få nedsat det høje sygefravær.

Bostedets ledere og medarbejdere fik hjælp fra Fredericia Kommunes HR.

- Vi kom ud i trioen, hvor der var nogen med fra hele Kobbelgaarden, og vi kom med nogle forslag til, hvad man kunne gøre. Herefter tog vi ud i bostedets tre grupper. Her bad vi dem fortælle deres historier, og så lavede vi social kapital med dem, fortæller Kirsten Lindberg, der understregede, at det lavere sygefravær ikke skyldes, at man har fyret nogen medarbejdere. 

Holger Torp omsatte de godt 16 procents sygefravær til noget, der vedrører medarbejdernes hverdag: I hver gruppe svarede det nemlig til, at der manglede fem medarbejdere hver eneste dag, og det billede var nemt at kommunikere og forholde sig til. Det samme er det, når der bogstaveligt i dag bliver tegnet et billede af sygefraværet. Når der i dag er samtaler mellem leder og medarbejdere, så tager de en kalender med. Her tegner de arbejdstid ind med en farve, ferie med en anden og sygedage med en tredje-

- Hvis der er farvet sygedage ind hver måned, så er der jo noget galt, og så kan vi stille og roligt tage snakken om, hvad vi kan gøre. Måske har medarbejderen svært ved at få sit liv til at hænge sammen, og så kan vi måske tilbyde at flytte rundt på noget arbejde. Vi er et døgntilbud, så vi har muligheder for at gøre noget, sagde Holger Torp. 

Det kan også være, at det viser sig, at medarbejderen er kørt fast i den gruppe vedkommende er en del af, og så kan det hjælpe at blive flyttet et andet sted hen. En tredje faktor, der kan have indfllydelse på fravær, der har andre årsager end influenza og brækkede ben kan være det, der kaldes interne hændelse. Det kan være en borger, der tager fat i medarbejderne, spytter, slår eller råber af medarbejderne. 

- Vi har fået en ny type mere udadreagerende borgere. Og tidligere har vi fået henvendelser om interne hændelser hver eneste dag, fortalte Betina L. Andersen. 

Et af tiltagene har været morgenmøder, hvor den pædagogiske ledelse deltager, og som foregår, når beboerne er taget ud i de tilbud, de er tilknyttet om dagen.

- Her diskuterer man de hændelser, der har været, og man taler om pædagogik, så vi har en fornemmelse af, at folk går i samme retning, sagde Holger Torp.

Et andet tiltag er nogle små forbedringer i arbejdsmiljøet, hvor Betina L. Andersen f.eks. nævner støjdæmpende plader på væggene. Kirsten Lindberg og HR har også haft noget at byde ind med i problemstillingen omkring de nye, udadreagerende borgere, for det kan være, at nogle af medarbejderne har måtte erkende, at de slet ikke har lyst til at arbejde med den målgruppe. 

- Her kan jeg jo hjælpe med at finde et andet sted i organisationen. De får øjnene op for, at de måske skal prøve at kigge ud andre steder i organisationen, sagde hun, og summede op på de mange nye tiltag, der er gjort på Kobbelgaarden:

- Der har tidligere været en nej-kultur, og nu er der en mulighedskultur. Det betyder, at hvis man ikke bare får et nej, så er det ikke så nemt at sygemelde sig, sagde hun.