Talent

Medarbejdernes skjulte talenter

Medarbejderne på Kirsebærhavens Plejehjem synes, deres arbejdsplads er blevet bedre i takt med, at de selv er blevet bedre til at udnytte og forstå hinandens forskelligheder. Besøgsordningen får en del af æren for succesen.

Af Personaleweb 23/01/2007
KTO

Via besøgsordningen har alle plejehjemmets medarbejdere på skift arbejdet i andre afdelinger fra et par dages varighed og op til en måneds tid. Det har givet indsigt i, hvordan opgaverne bliver løst andre steder. Og samtidig har det givet medarbejderne et solidt kendskab til hinanden på tværs af afdelinger og etager, der traditionelt har fungeret som husets sociale skillelinier.

- Før kendte vi kun hinandens ansigter. Nu ved vi, at hvis der bliver brug for noget, kan vi altid klare det ved at trække på nogen fra de andre afdelinger, oplever sosu-assistent Christina Christensen.

VIDEO: Mangfoldighed på Kirsebærhavens plejehjem

Brød grænsen

Inden Christina selv drog på udveksling to etager nede, føltes det en smule grænseoverskridende, men opholdet i en anden plejeafdeling har både givet hende faglige input og personlig udvikling med på vejen:

- Jeg er blevet mere åben og går hurtigere ind i nye ting, end jeg gjorde før. Det bliver man nødt til, når man kommer ind et nyt sted - og jeg har også fået mere lyst til det.

Besøgsordningens markante effekt har nærmest overvældet Kirsebærhavens ledelse.

- Når vi tidligere holdt stormøder, grupperede medarbejderne sig efter afdeling, husker plejehjemmets leder Gitte Bols.

- Nu sidder alle helt blandet, vi har aldrig haft så mange deltagere til vores julefrokost, og det er blevet meget nemmere at debattere nye ting og få folk til at tilkendegive deres holdninger. Der er simpelthen skabt en større tryghed over for hinanden på tværs af huset, konstaterer hun.

Skjulte talenter

Ifølge Gitte Bols var det også en positiv overraskelse, at medarbejderne i det hele taget fik besøgsordningen op at stå i løbet af ganske kort tid.

- Arbejdsgruppen var fast besluttet på, at nå det inden sommerferien. I ledelsen sagde vi til hinanden, at det hverken organisatorisk eller tidsmæssigt var realistisk. Men de viste sig altså at have skjulte talenter, smiler Gitte Bols.

Ved hjælp af en god portion velvilje og fleksibilitet fra medarbejdernes side lykkedes det nemlig arbejdsgruppen, at få alle medarbejdere gennem besøgsordningen på den ønskede tid.

Kontakt vedrørende besøgsordningen

Dorte Thorgaard, KL, dot@kl.dk, tlf. 3370 3162

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, tlf. 3347 0614

Mere inspiration fra 'Perspektiv for alle'

Du kan få viden om inklusion på arbejdspladsen fra projektet 'Perspektiv for alle'. Et projekt der skal fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

Gå på opdagelse i temaet her