Mangfoldighed

Åbenhed er nøglen til rummelighed
Én ud af ti medarbejdere i Entreprenørservice i Slagelse Kommune kan være medarbejdere på særlige vilkår. Det er muligt, fordi alle på arbejdspladsen er gjort til aktive medspillere.
Integrations- og oplæringsstillinger
Integrations- og oplæringsstillinger hjælper nydanskere og unge under 25 år, der har svært ved at finde arbejde på grund af manglende kvalifikationer, med at få et job. Her finder du gode råd og retningslinjer for, hvordan du opretter integrations- og oplæringsstillinger.
Ny forskning: Rummelighed skal give mening for alle
Mening er et nøglebegreb, når kommunale arbejdspladser inkluderer borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og meningen skal løbende holde ved lige. Det er en af konklusionerne i den første danske undersøgelse af inklusionsforløb på kommunale arbejdspladser.
TR har en nøglerolle i gode inklusionsforløb
Medarbejdernes tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer er vigtige spillere i vellykkede inklusionsforløb på kommunale arbejdspladser. Det er erfaringen i Silkeborg Kommune og en af konklusionerne i en nylig undersøgelse fra SFI.