Top banner
Mand der skriver

Alle har en historie

Fortæl om dig selv i 10 minutter, lyder opfordringen til de månedlige pædagogiske rådsmøder på Klostervængets Skole. Mange lærere har allerede benyttet muligheden, og det betyder, at lærerværelset nu kender mere til hinandens kompetencer.

Af Personaleweb 23/01/2007
KL,
KTO


På Klostervængets Skole fortæller de pædagogiske medarbejdere historier til hinanden. Ikke blot om eleverne og hvordan det går i klasserne, men historier om dem selv, som deres kolleger ikke kender i forvejen.

LÆS OGSÅ: Pædagogisk servicetjek giver arbejdsglæde og mindre sygefravær på skole

- Vi har en arabisk sprogstøttelærer. Han er født kurder i Irak, og han fortalte, hvordan han havde uddannet sig til lærer i Irak, hvordan han siden var flygtet ud af landet og om sin første tid i Danmark, hvor han levede af at være buschauffør, fortæller Karen Margrethe Grønlund, som er inspektør på Klostervængets Skole, om det forholdsvis nye projekt.

Når medarbejderne har fortalt deres historie, er det hensigten, at hovedpunkterne bliver lagt ind på skolens intranet, så andre kan se, hvad netop denne person kan byde ind med. I eksemplet ovenfor kunne det for eksempel være kendskab til kurdernes forhold i Irak, som andre lærere med kurdiske børn i klassen kan have glæde af.

Ny forståelse

Det har givet lærerne nogle aha-oplevelser med på vejen at lytte til hinandens historier.

- Det er faktisk overraskende, så lidt man ved om andre mennesker, selv om man går op og ned af dem til daglig, siger Mona Østergaard, der blandt andet underviser i dansk og kristendom på skolen.

Hun fremhæver, at man nok kun arbejder på en skole, hvor 90 pct. af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk, hvis man i forvejen kan lide forskelligheder. Men alligevel kan de udenlandske læreres historier give en ny forståelse af forældre, der griber tingene anderledes an, end vi typisk gør i Danmark. Lærerne får et bredere fundament at stå på så at sige.

LÆS OGSÅ: Styrket samarbejde med nyankomne forældre

Helt konkret har kompetenceafdækningen fx medført, at en tyrkisk lærer nu yder sprogstøtte til tyrkiske 7-klasses børn i geografi til glæde for den danske geografilærer.

Kræver tillid

Skoleinspektør Karen Margrethe Grønlund kan mærke, at det kræver tillid til sine kolleger at stille sig op og fortælle sin historie.

- Man tør kun gøre det, hvis man ved, at det bliver opfattet positivt og i den ånd, at vi alle bare er almindelige mennesker med hver vores historie. Den ånd har MAP-projektet været med til at give os på skolen.

Kontakt vedrørende MAP-projektet

Dorte Thorgaard, KL, dot@kl.dk, tlf. 3370 3162

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, tlf. 3347 0614

Mere inspiration fra 'Perspektiv for alle'

Du kan få viden om inklusion på arbejdspladsen fra projektet 'Perspektiv for alle'. Et projekt der skal fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

Gå på opdagelse i temaet her