En fremtid med fuldtid

Fuldtid sikrer fremtiden: Nu kan jeg blive i mit hus

Da sosu-hjælper Shahida Mohamed fandt ud af, hvor meget mere hun ville få i pension ved at arbejde fuldtid, gik hun straks op på 37 timer.

Af Bettine Romme Andersen 16/01/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Shahida Mohamed var vant til at arbejde 32 timer om ugen på plejecenteret Baldersbo i Høje-Taastrup Kommune.

Det gjorde hun, fordi det passede godt ind i hendes hverdag. Men da hendes arbejdsplads satte fokus på fuldtid, fik hun øjnene op for, hvad hendes deltidsstilling betyder for pensionen.

- Når jeg går på pension og har været på 32 timer hele tiden, så har jeg ikke råd til at sidde i mit hus, hvis jeg gerne vil det. Men med 37 timer kan jeg blive i huset, siger hun.

Et overbevisende regnestykke

40-årige Shahida Mohamed havde ikke selv tænkt på, hvad hendes timetal betød for pensionsopsparingen og hendes muligheder i fremtiden. Den viden fik hun først, da Baldersbo Plejecenter deltog i KL og Forhandlingsfællesskabets indsats om at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

- Da jeg blev opmærksom på, hvor meget mere det giver i pension med 37 timer, så gik jeg på fuldtid og lavede en god arbejdsplan med min leder, siger hun.

Se hvor meget du kan tjene ved at gå på fuldtid

Der er overraskende meget at hente, hvis du skifter deltid ud med fuldtid. Udover løn får du også mere i pensionsudbetaling.

Se, hvad du kan få ud af at gå op i tid

Privat- og arbejdsliv skal hænge sammen

Baldersbo har i projektet afholdt flere workshops, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab satte sig for at finde ud af, hvad der står i vejen for, at flere vælger at gå op i tid eller på fuldtid.

- Vi fik lokaliseret, at den største udfordring eller det største behov handler om at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen, siger daglig leder Mette Zander Saxbro, der også er tovholder på fuldtidsindsatsen på Baldersbo.

De bløde værdier

De satte fokus på, hvordan ønskescenariet for vagtplanen kunne se ud. Og hvordan hverdagen på Baldersbo ville se ud, hvis alle gik to timer op.

- Det ville betyde meget for eftermiddagene, hvor der ville være tid til at lægge en gåtur ind med en borger eller synge en sang hen over bordet, siger Mette Zander Saxbro.

På den måde fik de synliggjort, hvordan der i løbet af eftermiddagen ville være mere tid til samvær med borgerne.

- Medarbejderne kunne se, at de på den måde ville få lidt mere kontakt med borgerne. Og det er faktisk nærvær, som rigtig mange af medarbejderne brænder for og ønsker at få mere af, siger daglig leder Mette Zander Saxbro.

Individuelle vagtplaner

Det førte til, at de gik i gang med at lave mere individuelle vagtplaner, hvor medarbejderne fik medbestemmelse og indflydelse på deres eget skema.

- Vi sagde, at de kunne komme med deres ønsker og drømme, og vi fik tydeliggjort, at vagterne ikke behøver at være fra 7-15, siger hun.

Det har resulteret i, at nogle er gået op i tid og har fået lagt fast afspadsering ind om morgenen, så de møder kl. 8 i stedet for kl. 7, mens andre har fast afspadsering om eftermiddagen.

- Det er jo en alternativ måde at tænke på. Som ledere skal vi ikke kun tænke drift, vi er også nødt til at tænke på, hvad får vores medarbejdere til at shine. Hvad får dem til at være glade, så der er sammenhæng mellem deres arbejdsliv og privatliv? siger Mette Zander Saxbro.

Fuldtid med fast rullende afspadsering

Shahida Mohamed er en af de fire medarbejdere på Baldersbo, som i forbindelse med indsatsen har valgt fuldtid til.

Hun var særligt motiveret af det økonomiske aspekt, men det var også vigtigt for hende, at fuldtid kunne passe med privatlivet - blandt andet fordi hun bor i Slagelse og har lang transporttid hver dag.

- Jeg er nu på fuldtid, men jeg arbejder ikke 37 timer, fordi jeg har fast afspadsering om eftermiddagen, så jeg kan gå kl. 14 eller 15, siger hun.

De faste afspadseringstimer kommer af, at Shahida arbejder hver anden weekend og optjener afspadsering i stedet for at få udbetalt tillæg.

- Nogle medarbejdere vælger at samle deres afspadsering til en rullende fridag hver 14. dag, mens andre som Shahida har planlagt rullende afspadsering om eftermiddagen eller om morgenen, siger leder Mette Zander Saxbro.

Er glad for fuldtid

Det har været helt fint for Shahida Mohamed at gå op i tid, og med den rullende afspadsering oplever hun ikke, at det har øget belastningen.

- Det er meget let, efter jeg har startet 37 timer, også selv om jeg bor langt væk. Jeg kan ikke mærke nogen forskel, og jeg kan holde til det. Jeg kommer hver dag og er glad for at være her, siger hun.

Samtidig kan hun mærke, at hun når bedre i mål med sine opgaver, og at der er tid til nærvær med borgerne.

- Før kunne jeg godt have arbejdet i hovedet, når jeg havde fri. Det har jeg ikke mere, for jeg har tid til det hele, og jeg er færdig, når jeg går, siger hun.

Tilbyder altid fuldtid på Baldersbo

Daglig leder Mette Zander Saxbro er også glad for, at flere medarbejdere har valgt fuldtid.

- Det er dejligt at få nogle op i tid, for det betyder noget for medarbejderne, det giver mindre stress og pres, og man kan få flere timer til at udføre sit arbejde. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at har vi glade og tilfredse medarbejdere, så præsterer de bare bedre, og det er også godt for vores borgere, siger hun.

Dog påpeger Mette Zander Saxbro, at økonomien ikke ville hænge sammen, hvis alle var på 37 timer om ugen.

- Vi har ikke budget til at alle går på fuldtid, siger hun.

På Baldersbo Plejecenter slår de altid stillinger op som fuldtid, men er fleksible, hvis ansøgeren ønsker noget andet.

Se Shahidas vagtskema

Shahida Mohamed arbejder 37 timer om ugen på Baldersbo Plejecenter i Hedehusene. Hun arbejder på et 12 ugers rul.

 

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Regn din løn ud, hvis du går op i tid

Hvad vil din løn blive, hvis du skifter 28 timer om ugen ud med 37? Brug vores lønberegner til at få et fingerpeg om, hvor meget mere du vil få i lønposen.

Tast din løn og se resultatet

En fremtid med fuldtid