SPARK viser vejen til det gode arbejdsmiljø

SFO: Positiv kommunikation og scrum boards vender udviklingen

Medarbejderne i SFO’en Skattekisten vil være en del af verdens bedste SFO. Men APV’en fortalte en anden historie. Nu skal positiv reformulering, scrum board og andre SPARK-redskaber skabe forandring.

Af Mette Dissing Sandahl 01/03/2022

Kratbjergskolen i Allerød Kommune har tre matrikler, og APV’erne fra de forskellige afdelinger var fine. Det kunne lærer og arbejdsmiljørepræsentant på skolen, Bendt Christian Killerup Svenssen, konstatere. Men da han modtog den seneste APV for skolens SFO, viste den tegn på mistrivsel og manglende arbejdsglæde.

SFO’en har haft en stribe ledere i løbet af de sidste 10 år, og da man samlede matriklen Skattekisten og skolens anden afdeling, Engholm, under én fælles leder, stødte to meget forskellige arbejdskulturer sammen. Resultatet var, at pædagogerne ikke trivedes, og da de nogle år senere blev udfordret af corona, væltede læsset med opsigelser og langtidssygemeldinger til følge.

I fællesskab besluttede TRIO i Skattekisten derfor at bede om hjælp udefra. Sammen rakte de ud til SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) og bad om hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Muligheder fremfor problemer

Ansøgningen til SPARK beskrev otte specifikke problemer, som arbejdspladsen ønskede at arbejde med. Men da SPARK konsulent Annette Øhlers mødte op til første møde med TRIO’en i maj 2021, havde hun en konkret udfordring med:

Med afsæt i beskrivelsen af problemerne skulle TRIO’en formulere, hvilke konkrete drømme og ønsker for arbejdspladsen, problemerne kunne være udtryk for. Fokus blev flyttet fra, hvad man ville væk fra og til, hvor SFO’en gerne ville hen.

Ét af de otte specifikke problemer var ’manglende sparring’. Det blev omformuleret til et ønske om at få afsat et ugentlige timetal til sparring. Så blev ønsket yderligere konkretiseret, og det blev aftalt, hvem der skulle sparre med hvem og hvornår, for at ønsket kunne blive til virkelighed.

Når medarbejderne taler om ønsker i stedet for kritik, bliver det også nemmere at arbejde konstruktivt med det, som kan være svært uden at udpege syndebukke, forklarer SPARK konsulent Annette Øhlers.

Hvordan møder du dine kolleger, når de har en udfordring?

- Vi har arbejdet meget med begrebet positiv reformulering, fortæller pædagog Stephan Thirstrup Stauersbøl, som er nyvalgt TR og er kommet med i TRIO’en midtvejs i SPARK forløbet.

- Hvordan møder du dine kolleger, når de har en udfordring? Både i TRIO’en og på gangene på skolen. Siger man: ’Det er fandeme for dårligt, at Jamil ikke tager telefonen, når du ringer til ham’ Eller siger du: ’Han har nok et møde. Har du prøvet at ringe til ham senere?’, spørger han.

Han fortæller, at hvis han som TR møder en kollega, der er i affekt, så forventer vedkommende, at tillidsrepræsentanten skal være lige så vred.

- Men når jeg ikke er det, så falder skuldrene lidt ned igen. Så vokser problematikken ikke så meget, og vi får et andet perspektiv, forklarer han.

Et skridt på vejen mod kulturændring

AMR for lærerne, Bendt Christian Killerup Svenssen, mener ligefrem, at den positive reformulering, som SPARK introducerede, har været et skridt på vejen mod en kulturændring i SFO’en. Tidligere har nogle af hans kolleger følt, at de ikke kunne sige deres mening. Nu oplever han, at arbejdspladsen er på vej mod, at alle kan komme til orde.

- Der er kommet en enighed i personalegruppen om, at vi bruger positiv kommunikation. Vi har talt om det på personalemøder og på lærermøder. SPARK-forløbet har koblet sig på noget, som skolen har arbejdet med i forvejen, forklarer han.

Scrum board giver overblik

Et andet SPARK-redskab, som kollegerne fra Kratbjergskolen vil tage med i deres hverdag, er et scrum board.

Hvad er et SCRUM-board?

Et SCRUM-board - eller den dynamiske opfølgningsmodel - er en visuel plan for, hvem der gør hvad, hvordan, hvornår og med hvem.

SCRUM-boardet gør arbejdet med trivsel synligt og gør, at man bedre holder fast i aftaler og følger op på dem.

 

TRIO’en fra SFO’en på Krathøjskolen blev så glade for at arbejde med scrum boardet internt, at de også vil introduceret deres kolleger til redskabet, forklarer AMR og pædagog, Thomas Heller O'Neill.

Scrum board skal styrke fællesskabet

Thomas Heller O'Neill håber, at scrum boardet vil give overblik og en mulighed for at styrke det kollegiale fællesskab, fordi man kan løfte i flok.

- Jeg kan se, at det virker. Det skaber medansvar. Det bliver synligt for alle, hvem der er hvor langt, og alle får et medansvar for at række ud, siger han.

Medlemmerne af TRIO’en fortæller, at nogle af deres kolleger har haft en oplevelse af, at det var svært at blive hørt på personalemøder. Men på scrum boardet bliver det synligt, hvem der får plads.

- Der er rigtig meget kommunikation i scrum boardet. Man kan have en fortælling om sig selv, at man har rigtig travlt. Og det har måske ikke været synligt for kollegerne i en hverdag med 250 børn. Med et scrum board bliver medansvaret synligt, og parkeringspladsen kan fungere som en idébank, når man ikke kan gribe alle bolde, men gerne vil huske de gode idéer, forklarer pædagog og TR Stephan Thirstrup Stauersbøl

Forløb med SPARK gav nye, konkrete værktøjer

På spørgsmålet om han vil anbefale andre TRIO’er at søge et SPARK forløb, svarer pædagog og TR Stephan Thirstrup Stauersbøl begejstret:

- Ja for fanden! Når man tager kurser eller er på uddannelsesdage, er det meget få gange, at jeg går derfra og føler, at jeg har fået nye, konkrete værktøjer. Det har jeg her med scrum boardet og den positive reformulering, siger han.

AMR for lærerne, Bendt Christian Killerup Svenssen supplerer:

- SPARK-forløbet tager udgangspunkt i den lokale problematik. Der kommer nye øjne på, hvordan det fungerer. Man kan godt blive fanget i sin egen selvfortælling. SPARK-forløbet er en mulighed for at tænke sig om, forklarer han.

Tydelige rammer skal sikre godt arbejdsmiljø

SFO leder Jamil Teissøe Sheikh mener, at SPARK-forløbet har fået sat TRIO ind i nogle tydelige rammer. Man er blevet forpligtet overfor hinanden, og det vil sikre det gode arbejdsmiljø fremover, mener han.

- Når ting bliver set og sagt og mærket, så er jeg overbevist om, at det kommer til at føre gode ting med sig, fremhæver han.

- Jeg har fået øjnene op for min egen ageren og for, hvorfor det er vigtigt, at budskaberne er samstemt med TRIO’en. Jeg tror ikke på quick fixes, men metoden er med til at præge os. Når tingene først kører, så bliver der snakket faglighed og ikke kun arbejdstid, siger Jamil Teissøe Sheikh.

Nu står TRIO’en sammen

På SFO'en Skattekisten oplever man allerede, at den positive udvikling er i gang. Man hjælper gerne hinanden i hverdagen. I dag bliver kollegerne for eksempel gerne en time længere, når det brænder på. For to år siden ville folk have sagt, at de havde fri, og at Jamil bare måtte skaffe en vikar, fremhæver Bendt Christian Killerup Svenssen og Stephan Thirstrup Stauersbøl.

Vilje, lyst og iver til at komme videre. Det er hvad både ledelsen og medarbejderne tager med fra SPARK-forløbet. De oplever, at TRIO’en står meget mere sammen, og at det sammenhold også forplanter sig til resten af arbejdspladsen.

- Vi kan ikke være verdens bedste SFO under en corona-epidemi, så vi skal også kunne sænke barren og være tilfredse med det produkt, vi leverer og have tillid til vores kolleger, slutter pædagog og AMR Thomas Heller O'Neill.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hvad er SPARK?

SPARK er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og er sat i verden for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om SPARK på www.sparkweb.dk

SPARK menu