""

Webinar: Inspiration til rekruttering af kontorelever

Er du elevvejleder, eller har du interesse for uddannelse af kontorelever i kommunerne, kan du få ny inspiration på et gratis webinar.

Af Pernille Søndergaard 01/09/2023
HK,
KL

Hvad skal der til for, at kommunerne kan vække potentielle kontorelevers nysgerrighed og interesse for en karrierevej i kommunen? Og hvordan uddanner og fastholder kommunerne bedst kontorelever, så der i fremtiden er medarbejdere med de rette kompetencer til at løfte de administrative opgaver og bidrage til udviklingen af den offentlige administration?

De spørgsmål stiller et nyt projekt, "Karrierestart for kontorelever", skarpt på.

Projektet, som er et samarbejde mellem KL og HK Kommunal, har til formål at styrke det ledelsesmæssige fokus på kommunernes med-uddannelse af kontorelever. Samtidig ønsker projektet at øge potentielle kontorelevers opmærksomhed på muligheden for at blive kontorelev i en kommune.

Invitation til webinar

Som et led i projektet inviterer KL og HK Kommunal til et gratis webinar om rekruttering og uddannelse af fremtidens administrative medarbejdere onsdag den 20. september kl. 13.00-14.30

På webinaret vil du møde

 • Mia Nyborg Jørgensen, oplægsholder og specialkonsulent. Mia er specialiseret i ledelse af unge og vil dele ud af sine erfaringer med og viden om arbejdsmarkedstendenser og især om unge som medarbejdergruppe og ledelse af unge på arbejdsmarkedet.
   
 • Louise Kondrup Aabo, elevkoordinator for kontorelever i Næstved Kommune. Louise vil fortælle, hvordan man i Næstved Kommune arbejder strategisk med rekruttering af kontorelever og hvilke erfaringer de har gjort sig med forskellige tiltag.

Hvad får du med dig?

 • Indblik i unge som medarbejdergruppe og hvad de motiveres af
   
 • Gode erfaringer fra andre kommuners arbejde med kontorelever
   
 • En rekrutteringsguide
   
 • Få præsenteret film, som I kan bruge i jeres rekruttering af kontorelever
Tilmeld dig webinaret om rekruttering og uddannelse af kontorelever

Dato: 20. september 2023 kl. 13.00-14.30.
Varighed: Cirka 90 minutter
Pris: Webinaret er gratis.
Målgruppe: Elevvejledere og andre interesserede
Tilmelding: Tilmeld dig her senest den d. 19. september kl. 10.00. 

Du kan stille spørgsmål til oplægsholderne i en online chat.

Webinaret optages, så det er muligt at få det tilsendt og se det på et senere tidspunkt, hvis du er tilmeldt.
 

Kort om karrierestart for kontorelever

Formålet med projektet er at styrke kommunernes rolle som med-uddanner på et strategisk ledelsesniveau. En anden del af projektet handler om at øge potentielle kontorelevers viden om, at en karrierevej i kommunen rummer mange forskellige og spændende opgaver og muligheder.

Som led i projektet udarbejdes et rekrutteringsguide med konkrete anbefalinger og tips til arbejdet med at rekruttere kontorelever i kommunen. I guiden indgår tre korte videoer, der skal vække potentielle kontorelevers nysgerrighed og interesse for en administrativ karrierevej i kommunen.

Projektet er et samarbejde mellem HK Kommunal og KL.

Karrierestart for kontorelever