Medarbejder: 'Det var noget af et chok at komme tilbage på skolebænken'

Efter 15 år som nattevagt ville Tina Thorsen gerne højne sin faglighed. Hun tog en SOSU-uddannelse gennem puljen 'Fra ufaglært til faglært', så hun kan hjælpe beboerne på forsorgshjemmet bedre.

Af Mette Dissing Sandahl 03/02/2022
3F,
FOA,
KL

- Jeg var vildt imponeret over praktikkerne. Det gav så meget faglighed!

Efter 15 år som fast nattevagt på forsorgshjemmet Saxenhøj ville tilsynsførende assistent Tina Thorsen gerne have højnet sin faglighed. Så efter at have talt med sin leder, søgte Tina puljen 'Ufaglært til Faglært'. Puljen er til medarbejdere, der har været ansat i kommunen i minimum to år og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Tina Thorsen blev social- og sundhedsassistent og fortæller sammen med sin leder Erik Søndergaard om, hvorfor det er vigtigt med opkvalificering . I dag oplever hun, at kollegerne ser på hende på en ny måde, og hun har fået nye opgaver i sit arbejdsliv.

Sådan finder du mere viden om Ufaglært til faglært

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. 

For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært og være fyldt 25 år og have været ansat i mindst to år i kommunen. 

En ansat på en FOA og 3F-overenskomst kan få tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond har konsulenter, som er klar til at hjælpe arbejdspladserne med argumenter for at gå i gang, med at tilrettelægge en proces og en drejebog for at efteruddanne fra ufaglært til faglært, lige som de kan fortælle om støttemuligheder og vejlede i, hvordan der søges.

Kontakt fonden her: Den Kommunale Kompetencefond – Kontakt eller kontakt Jette Bakkedal, jeba@kl.dk, tlf: 4087 1505.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.