Om projektet Samspil om den gode borgermodtagelse

Samspil om den gode borgermodtagelse har til formål at inspirere kommunale forvaltninger til at gøre møder med borgere bedre.

Af Fremfærd 24/01/2018

Projektet er en del af initiativet Fremfærd Borger.

Konsulentvirksomheden Actant har indsamlet inspirationsmateriale, der formidler, hvordan man kan gøre modtagelsen af borgere bedre. Der er indsamlet viden og erfaringer fra:

  • Borgerservice Dokk1 i Århus
  • Borgercenter Børn og Unge Bispebjerg
  • Borgerservice Ringkøbing

Projektet er gennemført i tre faser, som andre borgermodtagelser også kan gennemføre:

1. Observér

Hvor er udfordringerne i borgermodtagelsen?

Rapporten ’Inspiration fra 3 borgermodtagelser’ viser eksempler på, hvordan et samspil mellem borgere, medarbejdere, indretning og redskaber kan gøre modtagelsen af borgere bedre. Se også ’Oversigt med 10 gode råd’.

Sådan gør du

  • Læg mærke til hvordan borgerne bruger borgermodtagelsen.
  • Tal med borgere og kollegaer fra alle faggrupper om, hvilke problemer de oplever i modtagelsen.

 

2. Find på

Hvilke tiltag kan gøre modtagelsen bedre?

Borgermodtagelsen i Dokk1 i Aarhus har i samarbejde med Actant udviklet forskellige løsninger til de problemer, de oplever i deres borgermodtagelse.

Sådan gør du

  • Find sammen med de andre faggrupper på ideer, som løser problemerne.
  • Læg sammen med de andre faggrupper en plan for, hvordan I prøver ideerne af.

3. Prøv af

Hvordan virker de nye tiltag?

Borgermodtagelsen i Dokk1 har afprøvet tiltaget Varm Velkomst, der optimerer borgernes ankomst ved at ændre på adfærd og indretning. Du kan høre om Dokk1’s erfaringer og anbefalinger i videoen ’Den Varme Velkomst’. Du kan læse evalueringen i teksten ’Evaluering af Den Varme Velkomst'.

Sådan gør du

  • Lav de ændringer i indretning, adfærd og andet, som I har planlagt.
  • Evaluér effekten af ændringerne ved igen at observere borgernes adfærd og tale med borgere og kollegaer.
Bedre borgermodtagelse i tre faser

Projektets tre faser er beskrevet i en model, du kan downloade nedenfor. 

 

Evaluering af Varm Velkomst

Tiltaget 'Varm Velkomst' i Dokk1 i Aarhus er blevet evalueret. Nedenfor kan du downloade evalueringen og blive inspireret til indretning af borgerservice. 

LÆS OGSÅ: Sådan skaber I selv forbedringer i borgermodtagelsen

 

Gå til forsiden: Få overblikket over hele projektet

 

Samspil om den gode borgermodtagelse
Fremfærd Borger

Projektet har til formål at forbedre samspillet mellem borgere og medarbejdere og give de berørte faggrupper et fælles grundlag at agere på og en større sikkerhed ved udførelsen af arbejdet. På baggrund af erfaringer i tre kommuner udarbejder projektet et inspirationsmateriale, som du kan finde på siden Samspil om den gode borgermodtagelse.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Projektledelse: KL og FOA

Materialet er udarbejdet af konsulentvirksomheden Actant

Kontakt:

Chefkonsulent Dorte Thorgaard, KL, dot@kl.dk.

Konsulent Erik Kristiansen, FOA, erkr@foa.dk