Råd 10

Konfliktløsning: Brug lokal humor

Mød borgerne i øjenhøjde. Det gør I f.eks. ved at tale hverdagssprog eller bruge kropsprog og humor i dialogen.

Af Fremfærd 24/01/2018

Sådan gør du:

Tænk over lokale skikke og forhold, og brug den viden til at møde borgerne i øjenhøjde.

Sørg for, at medarbejderne:

  • bruger lokal humor og imødekommende kropssprog til at løsne en anspændt stemning
  • bruger lokalt hverdagssprog i stedet for fagsprog, når det er muligt
  • bruger eget kendskab til borgerne fra borgernes tidligere besøg i borgermodtagelsen
  • forklarer borgerne, hvorfor medarbejderne gør, som de gør. F.eks. ved at fortælle hvorfor medarbejderen har brug for hjælp fra en kollega i betjeningen
  • er diskrete ved skranken ved f.eks. at pege på eller skrive tal ved følsomme oplysninger i stedet for at sige tallene højt

Vi har en god vestjysk tilgang her, hvor vi snakker samme sprog som borgerne og putter lidt humor ind i det, så borgerne får en afslappet oplevelse.

Leder af borgerservice, Ringkøbing

Gå til råd nr. 1: Sæt en 'flyvende medarbejder til at vejlede borgerne

Læs: Sådan skaber I selv forbedringer i borgermodtagelsen