Martin

22-årig pedel: Apps hjælper mig i hverdagen

"Tidligere var det et problem, når jeg fik lange mails. Nu får jeg det hele læst op via en app." Martin Søndergaard har været på kursus.

Af Irene Aya Schou 05/02/2018

Martin Søndergaard har altid fået at vide, at han havde indlæringsvanskeligheder. Så blev han screenet på sin arbejdsplads og fandt ud af, at han er ordblind.

- Jeg fik tilbudt undervisning i dansk og matematik af Odense Kommune, og jeg sagde ja tak. Jeg har levet med hele med liv at være bagud i klassen og har gået i specialklasse fra 7. til 9. klasse, siger Martin Søndergaard, der arbejder i en klassisk ’pedel-funktion’ med at servicere plejecentre og børnehaver i den nordvestlige del af Odense.

Levede med 'at være dum'

Han har levet med ”at være dum” og har lært at trække på skuldrene, når nogle grinede af, at han stavede forkert. Ind imellem har hans læse/skrivehandicap været et problem på arbejdet.

- Det kunne være en lang mail, jeg skulle læse. Nu har jeg via ordblindekurset fået hjælpemidler i form af apps, som gør, at man kan få læst teksten op på sin smartphone og får hjælp til at stave, siger han.

Martin Søndergaard er én af de medarbejdere i Odense Kommune, der har været på læse/stavekursus som led i en indsats under Den Kommunale Kompetencefond henvendt til kommunalt ansatte under FOA og 3F-overenskomster.

Han er glad for, at holdene på VUC er små, ofte 4-6 på hvert hold, og at underviserne har forståelse for, at det er svært igen at være på skolebænken.

- Vi skulle skrive en indbydelse, og underviseren spurgte, om nogle af os havde lyst til at læse den op. De pressede os ikke til at gøre det, for så ved de godt, at vi ikke kommer igen, siger Martin Søndergaard.

Udover dansk får han også undervisning i matematik. Det betyder, at han er væk fra sin arbejdsplads flere dage om ugen. Martin og kollegerne har aftalt at lave et arbejdsmæssigt overlap de dage, han er i skole.

Det fik de ud af kurset

 "Jeg har fået en bunke selvtillid": 54-årige Brith Larsen er ordblind og arbejder til daglig som rengøringsassistent. Kurser i dansk har givet hende troen på, at hun godt kan.

"Ordblindekursus har givet mig masser af ny viden": Mød 22-årige Martin Søndergaard fra Odense Kommune, der passer og vedligeholder bygninger og teamleder i Odense Idrætspark, Kim Wendel, der fortæller om, hvordan ordblindhed ikke længere er et tabu.

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling