fuldtid i kommunerne

Workshop-forløb til at arbejde med fuldtidsindsatsen

Her kan I få inspiration til, hvordan I kan skabe en proces, der inddrager ledere og medarbejdere i arbejdet med at finde løsninger, der kan få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 04/01/2021
Workshop-forløb til fuldtidsindsatsen

Her er et forslag til et åbent og inddragende workshopforløb med hjemmeopgaver til deltagergruppen.

 

Find andre redskaber til at arbejde med fuldtidsindsatsen

Find eksempler på spørgeskemaundersøgelser, som kan afdække muligheder og barrierer for fuldtid blandt ledere og medarbejdere i jeres kommune.

Find arbejdsbog til MED-udvalg, der kan bidrage til planlægning af fuldtidsindsatsen.

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.