Grundlæggende pleje

Rapport synliggør kompleksiteten i grundlæggende pleje

Ny rapport baseret på praksiserfaringer i tre kommuner giver et indblik i de forskellige aspekter af grundlæggende pleje.

Af Irene Aya Schou 09/05/2023
Fremfærd

Den grundlæggende pleje udgør fundamentet i den pleje, behandling og støtte, som kommunerne hver dag tilbyder til borgerne i den kommunale ældrepleje. Men det er en opgave, som man nemt kan undervurdere både kompleksiteten i og betydningen af.

Derfor ønsker Fremfærd Sundhed og Ældre at kaste lys over og styrke fokus på arbejdet med at yde grundlæggende pleje og har inviteret kommuner til at deltage i projektet ”Fokus på grundlæggende pleje i praksis”.

Ønsket om fælles sprog

Formålet med projektet er at udvikle et fælles sprog og en fælles faglig forståelse af, hvad grundlæggende pleje er i en kommunal kontekst, herunder at udvikle et tydeligt og opdateret ledelsessprog om grundlæggende pleje. Dernæst at understøtte implementering af en ny fælles forståelse af grundlæggende pleje i udvalgte kommuner.

Som led i dette projekt har forskere fra Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital været på besøg i den kommunale praksis og fulgt, hvordan social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker hjælper borgere, der er visiteret til hjælp.

Fundamentals of Care

Gennem Fundamentals of Care som en teoretisk begrebsramme søger rapporten at udfolde den kompleksitet, der er forbundet med at udøve grundlæggende pleje til borgere i eget hjem i kommunal praksis.

Rapporten giver et indblik i de mange forskellige aspekter af grundlæggende pleje, men den viser også, at lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer ikke altid understøtter en helhedsorienteret tilgang.

Tre grundlæggende spørgsmål

Rapporten forsøger sig på tre grundlæggende spørgsmål:

  1. Hvordan udøves grundlæggende pleje, og hvordan oplever sundhedsprofessionelle at udøve grundlæggende pleje?
  2. Hvordan samarbejder sundhedsprofessionelle på tværs af faggrupper om at udøve grundlæggende pleje? og
  3. Hvilke faktorer påvirker måden, hvorpå grundlæggende pleje udøves?
Læs rapport om grundlæggende pleje
Kort om 'Grundlæggende pleje i praksis'
Fremfærd sundhed og ældre

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet, der har til formål at styrke den grundlæggende pleje i praksis.

Der arbejdes med at udvikle en ny måde at tale om grundlæggende pleje og med at klæde ledere og andre nøglemedarbejdere på til at understøtte dette.

Der arbejdes også med prøvehandlinger, hvor ledere og medarbejdere på tværs af fagligheder og niveauer afprøver, evaluerer og justerer.

De deltagende kommuner er Frederiksberg, Horsens og Høje-Taastrup Kommuner. KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd har projektledelsen. 

Find artikler fra projektet