Faste teams

Invitation: Vidensdag om faste teams i ældreplejen

Den 28. august kan du få inspiration og viden fra kommuner, der på forskellig vis har gjort sig erfaringer med faste teams i ældreplejen.

Af Irene Aya Schou 23/05/2023
Fremfærd

Vær med, når Fremfærd Sundhed & Ældre afholder Vidensdag om faste teams i ældreplejen. Det foregår 28. august 2023 i Nyborg.

Hvad kan du forvente at få med hjem?

Du får inspiration til arbejdet med tværfaglige faste teams i ældreplejen og praksisnær viden om, hvordan I kan komme godt i gang eller fortsætte arbejdet. Dagen er bygget op omkring erfaringer og resultater fra de kommuner og videnspersoner, som har været i gang et stykke tid og tager afsæt i temaerne:

  • Ledelsesrollen i hverdagen
  • Tværfaglighed i de faste teams
  • Visitationen tættere på teamet
  • Grundlæggende pleje
  • Dokumentation i tværfaglige teams
  • Relationel kapacitet og samarbejde
  • Kompetenceudvikling i faste teams
  • Puslemøder om vagtplaner

Hvem kan deltage?

Vidensdagen er for dig, der arbejder som leder eller medarbejder i ældreplejen, og som gerne vil have mere viden, inspiration og konkrete råd til at komme i gang med faste teams.

Dagen er bygget op, så der både er inspiration og viden fra kommuner, der har gjort sig erfaringer med faste teams. Du får konkret og håndgribelig erfaring med hjem til arbejdet med faste teams gennem aktive parallelsessioner.

Læs hele programmet

Tilmelding

Du kan melde dig til Vidensdagen her. Der er plads til 250 personer. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Deltagelse er gratis, men I står selv for transport og frikøb af medarbejdere.

Gå til tilmelding

Problemer med tilmelding til konferencen? Kontakt Helle Kragskov i FOA på telefon 46 97 24 27 eller pr. mail: hkr001@foa.dk

NB: Alle er pladser er optaget. Man kan dog komme på venteliste.

Invitation og program til vidensdag om faste teams

Få inspiration og ny viden fra de kommuner, der har gjort sig de første erfaringer med faste teams i ældreplejen.

Det foregår 28. august 2023 på Hotel Nyborg Strand.

Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.
Læs mere