Deltagere i workshop om grundlæggende pleje: Her er vores udfordringer

I december 2019 afholdt Fremfærd Sundhed og Ældre en workshop for syv kommuner om den grundlæggende pleje. Vi har spurgt tre af de godt 50 deltagere, hvorfor de er optaget af det emne.

Af Irene Aya Schou 17/12/2019
Fremfærd

Annette Sørensen, social- og sundhedshjælper, Horsens Kommune

Jeg arbejder på et plejecenter og har 13 års erfaring i branchen. Jeg kan mærke, hvor meget det er gået ned ad bakke i forhold til den grundlæggende pleje. Der mangler hænder til at udføre de opgaver, der er, og til at være omkring det enkelte menneske. For mig er den grundlæggende pleje alle de grundlæggende ting og først og fremmest at være sammen med borgerne. Det er også det, de giver udtryk for, nemlig at de mangler os. Det hele går så hurtigt. Jeg synes, det er spændende at være til en workshop som denne, og det er godt, at der også er plads til 'os på gulvet'. Der kan godt være langt fra gulvet til toppen. Jeg håber, at vi fortsat kan mødes i gruppen, når vi kommer tilbage. For der er brug for fortsat at diskutere, hvordan vi kan løse vores opgaver med de ressourcer, vi har.  

Maria Korsgaard, sygeplejerske, Kolding Kommune

Vi er kommet til workshoppen, fordi vi gerne vil have indflydelse på sygeplejen i fremtiden. Vi har nogle gode ideer, og vi kan se et behov for opkvalificering, så man får et bedre blik for forebyggelse og observationer i hjemmet. Vi har især fokus på det interne samarbejde mellem sygeplejen og gruppen af social- og sundhedsmedarbejdere, fordi vi ikke sidder sammen fysisk. Som udekørende sygeplejerske ser jeg ikke social- og sundhedsmedarbejderne, medmindre jeg møder dem ude i hjemmet. Relationer er vigtige, for vi kan lære meget af hinanden. Så vi skal finde en model for, hvordan vi kan styrke det samarbejde. Det er fedt at deltage i sådan en workshop, og det er yderst relevant, at os ude i praksis får lov at få indflydelse på indsatsen. Jeg ved ikke, om der kommer et konkret projekt ud af det i Kolding Kommune, men det kan jeg sagtens forestille mig, for vi har en leder, der har blik for udvikling. 

Sandra Fagaragan, daglig leder i hjemmeplejen, Høje-Taastrup Kommune

Jeg er meget optaget af den grundlæggende sygepleje, for hvis ikke den er i orden, så er der ikke mange af de andre indsatser, der batter. Jeg er gammel sygehjælper, så det er et emne, jeg ofte diskuterer med medarbejderne. Jeg synes, det er blevet sværere at praktisere grundlæggende pleje, fordi det hele er blevet så opdelt. Tiden er stram, og der er for meget fokus på ydelser og for lidt på det hele mennesker. ’Fælles Sprog III’ hjælper os ikke her. Det er med til at dele tingene op. Vi har også en udfordring med faglig status, hvilket gør det svært at rekruttere. De største udfordringer lige nu er kompetencer og rekruttering. Mangel på medarbejdere gør, at kommunerne må ansætte folk uden de rette kompetencer til at lave grundlæggende sygepleje. Det er et kæmpe problem. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om workshoppen:

Workshoppen blev afholdt i Odense den 9. december 2019 og havde deltagelse af godt 50 medarbejdere og ledere fra syv kommuner. På dagen skulle kommunerne videndele på tværs og komme med bud på, hvordan Fremfærd Sundhed og Ældre kan være med til at styrke den grundlæggende pleje.

Workshoppen er udviklet af Fremfærd Sundhed og Ældre, der er et partssamarbejde mellem KL og de faglige organisationer.

Læs mere om Fremfærd Sundhed og Ældre programstrategi for 2019-21 her.

Workshoppen om grundlæggende pleje er den første af flere workshops, hvor kommunerne selv skal være med til at definere, hvilke indsatser der kan igangsættes af Fremfærd Sundhed og Ældre. Kommunerne har mulighed for gennem konkrete projekter at få del i udviklingsmidler.

Deltagende kommuner:

  • Frederiksberg
  • Horsens
  • Sønderborg
  • Høje-Taastrup
  • Gladsaxe
  • Vejle
  • Kolding