styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen - 4 fokusområder

Kommunale parter: Fire fokusområder skal styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen

KL og de faglige organisationer har udarbejdet en strategi, der skal sikre, at stadig flere sundhedsopgaver fremover kan varetages af kommunerne. Strategien lægger bl.a. op til en revitalisering af den grundlæggende pleje.

Af Irene Aya Schou 16/09/2019
Fremfærd

I de kommende år vil flere ældre borgere leve længere med sygdom. Behandlingstilbuddene bliver flere og bedre, og samtidig forventes det, at flere sundhedsopgaver varetages af kommunerne.

Det stiller krav til de lokale aktører i det nære sundhedsvæsen om at være på forkant og definere og udvikle de indsatser, der kan give ældre borgere den bedste forebyggelse og behandling tæt på eget hjem.

Fire pejlemærker for den fremtidige indsats

Derfor har parterne på det kommunale område under partssamarbejdet Fremfærd Sundhed & Ældre udarbejdet en fælles programstrategi for perioden 2019-2021, der skal danne ramme for de kommende års indsatser på sundhedsområdet.

Fremfærd Sundhed & Ældre er en unik konstruktion mellem KL og de faglige organisationer på det kommunale arbejdsmarked, der har fokus på den kommunale kerneopgave.

Strategien indeholder fire pejlermærker for den fremtidige indsats:

  • En revitalisering og synliggørelse af den grundlæggende pleje.
  • En styrkelse af den forebyggende indsats herunder at mindske antallet af indlæggelser og genindlæggelser for især ældre medicinske borgere og borgere med kronisk sygdom.
  • Fremme den rehabiliterende tilgang i plejen for at gøre borgeren endnu mere selvhjulpen.
  • Udvikle en lokal arbejdsorganisering, der sikrer, at rette kompetencer bliver brugt til rette opgaver.

Fælles budskab fra ledere og medarbejdere

Sektorformand i FOA og medlem af Fremfærd Sundhed & Ældre, Torben Klitmøller Hollmann, mener, at programstrategien sender et vigtigt signal.

- Det er stærkt, når arbejdstager og arbejdsgiver sammen går ud med en række budskaber og visioner. Strategien sætter fokus på de p.t. fire vigtigste områder i det nære sundhedsvæsen, siger Torben Klitmøller Hollmann, der repræsenterer godt 80.000 social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd og repræsentant for Sundhedskartellet i Fremfærd Sundhed & Ældre glæder sig over, at værdien af den grundlæggende pleje skal revitaliseres og synliggøres. Ikke mindst fordi det kræver stor selvstændighed og mangeartede kompetencer at arbejde på egen hånd i borgerens hjem.

- Fokus i disse år retter sig i høj grad mod instrumentelle indsatser og håndtering af kompleksitet i sundhedsvæsenet, men i takt med, at flere borgere bl.a. kronikere og multisyge, behandles og plejes i det nære sundhedsvæsen bliver det tydeligt, at den grundlæggende pleje er helt afgørende for at sikre kvalitet til borgerne, siger hun.

Den rehabiliterende tilgang får et boost

For Charlotte Gjørup, hjemme- og sygeplejechef i Sønderborg Kommune og repræsentant for KL i Fremfærd Sundhed & Ældre, er rehabilitering ligeledes et vigtigt fokusområde.

Her er ambitionen at forankre den rehabiliterende tilgang endnu mere i hjemmeplejen og fx udbrede den til andre dele af den kommunale ældrepleje herunder hjemmesygeplejen.

- Ældre med komplekse plejebehov modtager ofte en række indsatser fra forskellige faggrupper, og hvis den rehabiliterende indsats skal lykkes, er der behov for, at alle disse faggrupper samarbejder omkring rehabilitering, siger Charlotte Gjørup.

Rette kompetencer til rette opgaver

I Greve Kommune hæfter ældrechef Susanne Ormstrup sig ved, at programstrategien har ambitioner om at kigge på en arbejdsorganisering og den faglige stolthed, hvor potentialer realiseres. Dette indebærer blandt andet at sikre rette kompetencer til rette opgaver.

- Der er forskel på, hvordan personaleressourcerne bliver brugt i de enkelte kommuner. Nogle steder oplever medarbejdere, at de har kompetencer, der ikke rigtig bliver sat i spil. Det er væsentligt at få sat fokus på dette bl.a. af hensyn til kontinuiteten for borgerne, medarbejdernes trivsel og hele rekrutteringssituationen, siger Susanne Ormstrup, der er ældrechef i Greve Kommune og repræsentant for KL i Fremfærd Sundhed & Ældre.

Forebyggelse, herunder arbejdet for at mindske antallet af indlæggelser og genindlæggelser for især ældre medicinske borgere og borgere med kronisk sygdom, udgør endnu et fokuspunkt.

Dette fokuspunkt er vigtigt, fordi vi i fremtiden bliver langt flere ældre borgere og får flere kroniske sygdomme samtidig med, at sygehusene specialiseres, så borgere er indlagt i kortere og kortere tid, understreger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen og medlem af Fremfærd Sundhed & Ældre.

- Hvis vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet, er der brug for et endnu stærkere fokus på forebyggelse. Et fremtidssikret sundhedsvæsen kræver, at vi arbejder datadrevet og hele tiden bruger og spreder den bedste eksisterende evidens. Derfor har vi brug for nationale standarder og kliniske retningslinjer. De er helt nødvendige i indsatsen for en bevidst og metodisk velovervejet omstilling af kommunernes arbejde med at sikre kvalitet i det nære sundhedsvæsen, siger hun.

Hverdagseksperter skal pege på udfordringer og løsninger

Programstrategien vil i den kommende tid blive omsat til en række konkrete indsatser, der skal udvikles og afprøves i samarbejde med landets kommuner, bl.a. vil der senere på året blive afholdt en workshop om den grundlæggende pleje, hvor interesserede kommuner kan deltage og komme med beskrivelser af eksisterende udfordringer og forslag til nye indsatser.

- Vi har lavet strategien. Nu åbner vi dørene til, at det kan blive konkret. Her skal vi have medarbejdere og ledere ude i kommunerne i spil til at sige: Det er denne vej, vi skal gå. Det er de her initiativer, der er brug for, siger sektorformand i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre
Kort om Fremfærd Sundhed & Ældre
Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed & Ældre er en unik konstruktion mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked, der har fokus på den kommunale kerneopgave.

I Fremfærd Sundhed & Ældre arbejder kommuner og faglige organisationer med kerneopgaverne omkring sundhed og ældre – f.eks. på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Fremfærd Sundhed & Ældre iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet.