Sådan arbejder de med kerneopgaven i Støttecentret i Hedensted Kommune

Praksishistorie: Støttecentret, handicapområdet Hedensted Kommune

Støttecenteret på handicapområdet i Hedensted Kommune er begyndt at holde ugentlige teammøder med medarbejderne. Alle taler åbent om resultater, udfordringer og opgaveløsning.

Af Personaleweb 19/11/2014
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Fortalt af: Områdeleder Helle Mortensen og teamleder Bente Dalsgaard

Udfordring: Vi ville udvikle den måde, vi løser kerneopgaven og leverer vores kerneydelser på.  Borgernes virkelighed og den pædagogiske praksis skal være udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Hvis det skal lykkes, må vi have en tæt dialog og en åben refleksion om, hvordan den enkelte medarbejder løser opgaverne ude hos borgerne hver eneste dag. Der er i dag et krav om omfattende dokumentation af vores indsats hos borgerne, så det var også i fokus.

Indsats: Vi besluttede i ledelsen at holde ugentlige teammøder med medarbejdergrupperne, hvor både teamleder og områdeleder deltager. Alle deltagerne har forberedt deres dokumentation – som de jo skal lave alligevel – og er klar til at tale om resultater og udfordringer, og om hvordan opgaveløsningen kan tilpasses for at hjælpe borgeren mest muligt. Teamlederen og områdelederen fungerer som mødeleder og coach på møderne, og medarbejderne er skiftevis på med deres opgaver og udfordringer.

Resultat: Den største effekt blandt medarbejderne er på trivselssiden. Vores medarbejdere oplever mange vanskelige situationer og dilemmaer i deres arbejde. At tale åbent om udfordringerne og hjælpe hinanden med løsninger er en kæmpe gevinst for vejlederne, der tidligere måtte klare sig på egen hånd. I begyndelsen syntes de, at der var i overkanten at mødes ugentligt, og det var lidt voldsomt at både teamleder og områdelederen deltog. Men fordi vi arbejder anerkendende og løsningsorienteret, er tilliden og åbenheden blevet meget stor – og det påvirker trivslen.

Erfaring:  Når der er mange krav og hensyn at tage, er det vigtigt, at ledelsen tager ansvar for, at der bliver etableret nogle rammer, hvor medarbejderne bliver støttet i at dele viden og udfordringer. Det skal ikke være oveni hverdagen, men med hverdagen og borgerne som omdrejningspunkt, så fx et krav til dokumentation bliver opfyldt ved, at medarbejderne forbereder sig til møder, som de oplever som værdifulde.