Praksishistorie: Plejecentret Othello, Fredericia

Praksishistorie: Plejecentret Othello, Fredericia

Hvad er en god dag? Det kan borgerne selv svare på. Det er udgangspunktet for Plejecentret Othellos projekt 'En god dag ved egen kraft'.

Af Personaleweb 19/11/2014
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Fortalt af: Grethe Jørgensen, Centerleder

Udfordring: Plejen i Fredericia Kommune havde i en periode arbejdet med Længst muligt i eget liv, med stor succes. Det gik ud på at borgerne fik massiv træning så de atter kunne ting selv, som gjorde at det igen blev selvhjulpne eller i hvert fald delvis kunne undvære hjælp fra Plejen. Vi kunne ikke umiddelbart være med, da vi er et plejecenter og ikke var målgruppen. Borgerne som kom til os, var blevet dårligere for her var alt jo prøvet i forbindelse med at de havde været igennem projekt Længst muligt i eget lev og nu alligevel måtte på plejecenter.

Indsats: Vi fandt så på et projekt som hedder en god dag ved egen kraft. Og det skulle netop ikke være os fagfolk, som skulle bestemme hvad ”en god dag” er. Det skal borgerne da selv. For når man selv har bestemt, kommer lysten og ejerskabet helt af sig selv. Så vi gik i gang med at bringe hver enkelt borger i fokus, hvor man ved samtaler med den enkelte borger spurgte ”hvad er en god dag for dig og hvordan kan du bruge din egen kraft for at opnå dette?”. Det vi fandt ud af, det var at det var meget forskelligt hvad der betød noget for borgerne, det kunne være at komme ud i den friske luft, så kunne vi træne borgeren til at gå med kørestolen, eller selv at tage elevatoren. Det kunne også være selv at hente sin kaffe og sætte opvasken over til vasken efter at have drukket den.

Resultat: Selvom vores borgere nu er dårligere fungerende når de kommer, er det lykkes os at gennemføre indsatsen med gode resultater. Vi gør det ved, at et tværfagligt team sætter fokus på en borger i to uger. kontaktpersonen hjælper borgeren med at sætte realistiske mål, og så hjælper det tværfaglige team med, at der er god støtte, og de rette hjælpemidler, til at realisere målene. Vi skal skabe det vi kalder ”små smitsomme succeser” ved hjælp af et fælles fagligt fokus om det så, er køkkenmedarbejderen eller plejepersonalet.

Erfaring: Det allervigtigste er, at beboerne er inddraget helt fra starten. Der skal vi som velmenende eksperter og fagfolk passe på ikke at blive smagsdommere og tage over. For så tager vi, i al vores iver for at gøre det så godt, reelt også ejerskabet og motivationen fra borgeren. Det handler om at vække lysten og drømmene hos borgerne, og så hjælpe dem med at nå realistiske mål.