Gode råd og spørgsmål til arbejdet med SMTTE-modellen

Gode råd og spørgsmål til arbejdet med SMTTE-modellen

Hvad skal du spørge dig selv om i forberedelsesfasen, når du skal i gang med at lave en SMTTE for en borger? Og hvad skal du huske undervejs? Her får du en samling gode råd og spørgsmål til arbejdet med SMTTE-modellen.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Gode spørgsmål i forberedelsesfasen, når du skal i gang med at lave en SMTTE for en borger

 • Hvem er tovholder/ordstyrer i processen?
 • Hvordan gribes processen an?
 • Individuelt?
 • I grupper?
 • I plenum?
 • Hvad er det mest relevante at arbejde med – den største udfordring vi oplever hos eller med borgeren?
 • Hvad ønsker borgeren selv?

Gode råd i forbindelse med selve udarbejdelsen af SMTTE-model

 • Sæt god tid af til inddragelse af borger og personale
 • Åbn op og bred ud
 • Vær meget specifik og konkret
 • De enkelte elementer i SMTTTE skal være meningsfulde og realistiske
 • Hold fokus på borgerens behov
 • Vidensdeling

Gode råd i forbindelse med daglig praksis med SMTTE

 • Observér og dokumentér
 • Meningsfuld og realistisk dokumentation
 • Anvend prøvehandlinger (PDSA skema) til at finpudse og finde de rette tiltag
 • Gør det konkret og lavpraktisk
 • Gennemfør daglige timeouts i personalegruppen for at tale om man er på rette vej

Gode råd i forbindelse med opfølgning

 • Sæt struktur på, hvornår der skal følges op på SMTTE i det daglige, månedlige og på længere sigt
 • Alle vurderer løbende, om der skal ske ændringer – giver mål, tiltag og tegn mening i dagligdagen?

DOWNLOAD Gode råd og spørgsmål til arbejdet med SMTTE-modellen som pdf 

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet